Industry 4.0

Industry 4.0 pomáhá vytvořit digitální model současného stavu společnosti, tj. pochopit příčiny událostí, předvídat budoucí scénáře a plánovat potřebné změny.

Co je Industry 4.0

Industry 4.0 zahrnuje automatizaci všech procesů a fází výroby: digitální návrh produktu, společnou práci inženýrů a návrhářů ve společném digitálním prostoru, automatickou objednávku potřebných detailů v potřebném množství, kontrolu jejich dodání, monitoring cesty hotového výrobku ze skladu závodu do obchodu a ke konečnému spotřebiteli. Po prodeji výrobce kontroluje podmínky užívání zboží, aktualizuje software, upozorňuje klienta na možné poruchy, přijímá zboží k likvidaci.

Zásady Industry 4.0:

 1. Kompatibilita: lidé, senzory a stroje spolu komunikují;
 2. Transparentnost: všechny procesy jsou monitorovány a ve virtuálním prostředí jsou tvořeny digitální kopie objektů a akcí;
 3. Technická podpora: systémy shromažďují, analyzují a vizualizují velká data a pomáhají při rozhodování;
 4. Decentralizace manažerských rozhodnutí: systémy mohou nabízet a přijímat rozhodnutí, zaměstnanci pouze kontrolují činnost systémů a jsou zapojeni jen při neobvyklých situacích.

SLUŽBY

Automatizujeme obchodní procesy a výrobu: navrhujeme a testujeme virtuální prototypy, vyvíjíme řešení pro automatická objednávání správných materiálů, sledujeme výrobu a logistiku produktů, vytváříme firemní datové sklady a systémy BI, které analyzují Big Data a vytvářejí prediktivní modely.

Cloudová řešení

Vyvíjíme a nasazujeme aplikace v cloudu, migrujeme firemní systémy do cloudu.

Poskytujeme platformu pro vytvoření zálohovacího komplexu odolného vůči katastrofě, dedikovaný server a virtuální prostor pro hostování zdrojů.

Internet věcí

Vyvíjíme nástroje pro sběr a analýzu velkého množství dat ze zařízení IoT.

Vytváříme mobilní a webové aplikace pro monitoring stavu zařízení a indikátorů životního prostředí.

Robotická automatizace podnikových procesů a strojové učení, machine learing

Navrhujeme architekturu řešení, vyvíjíme a trénujeme roboty, přizpůsobujeme WorkFusion, Blueprism, Automation Anywhere, řešení UIPath a integrujeme je do IT prostředí zákazníka.

Nabízíme služby DevOps inženýra pro zavedení a podporu řešení RPA.

Digitální dvojče

Vyvíjíme digitální dvojče, používáme 3D-vizualizace a technologie internetu věcí.

Integrujeme digitální dvojče s externími systémy, například s platformou SAP Cloud Platform.

Intelektuální podnikání

Automatizujeme procesy plánování, investování a rozpočtování, řízení podnikové výkonnosti, vytváříme analytické aplikace na podporu rozhodování managementu. Navrhujeme aplikace pro sledování stavu zařízení a řízení výroby.

Migrace na SAP S/4HANA

Provádíme technická, funkční a strategická vyhodnocení IT struktury zákazníka. Podrobně analyzujeme systémy, nalézáme skrytá rizika a překážky při realizaci projektu, hodnotíme rozpočet a podmínky s přihlédnutím k obtížím.

Společně s konzultanty určujeme, jak migrace na SAP S/4HANA zlepší podnikání a pomůže mu v digitální transformaci.

Jak se Industry 4.0 využívá ve výrobě?

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Shromažďujte data z libovolných zdrojů, analyzujte marketingové a manažerské informace, počítejte ziskovost produktů a zákazníků, určujte nejpopulárnější produkty jednotlivých segmentů a tvořte individuální nabídky a doporučení.
 2. Urychlete proces plánování rozpočtu a financí, automatizujte načítání, konsolidaci a transformaci dat, generujte zprávy s analýzou plánů ve vícerozměrné podobě.
 3. Předpovídejte KPI a zjednodušte revizi plánů a rozpočtů.

Řešení

Podrobnější specifikace / možnosti

Automatizujte zaměstnanecké úkoly stejného typu, zvyšte přesnost zpracování dokumentů, rychlost přenosu a porovnání dat v podnikových systémech.

Řešení

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Migrujte podnikové aplikace do cloudu, snižte náklady na údržbu a opravy zařízení.
 2. Vylepšete spolehlivost systému: monitorujte práci virtuálního stroje a konfigurujte zálohy.

Podrobnější specifikace / možnosti

Vytvářejte digitální kopie produktů nebo simulujte obchodní procesy společnosti a výroby, testujte modifikace bez tvorby fyzických objektů nebo provádění změn.

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Monitorujte technický stav zařízení, kontrolujte realizaci a řiďte kvalitu opravářských prací.
 2. Plánujte nákup materiálů na základě skutečné spotřeby.
 3. Udržujte elektronickou knihu oprav zařízení, evidence materiálů, objednávek a dalších dokumentů.

Řešení

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Snižte náklady na vadné výrobky, odhalte poruchy v ranných fázích výroby.
 2. Sledujte kvalitu produktu v každé výrobní fázi.
 3. Analyzujte výrobní proces pomocí hloubkové analýzy dat, předvídejte vnitřní chyby pomocí měření a testů jednotlivých komponentů na celé montážní lince.

Řešení

Podrobnější specifikace / možnosti

Shromažďujte ukazatele vlhkosti, teploty, CO2, senzorů osvětlení a řídicích systémů klimatizace. Pokud jsou ukazatele nižší, než je nutné, automaticky se zapnou ventilační a zvlhčovací systémy.

Řešení

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Shromažďujte a analyzujte ukazatele stavu půdy, počasí, vegetace, požadavků na hnojiva, zalévání.
 2. Kontrolujte umístění a vytížení techniky pomocí GPS senzorů.
 3. Předvídejte choroby rostlin a monitorujte šíření škůdců.
 4. Plánujte a evidujte záznamy o práci na poli, počítejte náklady na hektar pole.

Podrobnější specifikace / možnosti

 1. Sledujte výkon obchodních aplikací v kritických subsystémech a automaticky identifikujte problémy.
 2. APPULSE používá neuronovou síť a nabízí řešení problému na klíč na základě minulých zkušeností. Přijměte nabídku řešení od aplikace, nebo problém vyřešte sami.
 3. Integrujte do jedné platformy všechny podnikové aplikace, které běží na různých z/OS, serverech Ipars, subsystémech a které jsou podporované službami na úrovni L1 / L2

Podrobnější specifikace / možnosti

Rychle identifikujte limity emisí do ovzduší a snižte chyby při výpočtech dopadu na životní prostředí.

Řešení

Jak pracujeme

1První hovor

Definujeme požadavky na řešení, očekávání a „bolest“ vaší sféry. Analyzujeme podnikání a definujeme procesy pro automatizaci.

2Technické zadání

Vybíráme hlavní problémy projektu a způsoby, jak je řešit, projednáváme technické podrobnosti, určujeme čas a náklady.

3Komerční nabídka

Projednáváme finální cenu projektu a typ spolupráce. Podepisujeme dokumenty.

4Vývoj a školení

Proces vývoje je transparentní. Pravidelně dostáváte zprávy o provedené práci. Po dokončení projektu zaškolíme vaše zaměstnance, jak pracovat programem.

5Servis a podpora

Projednáváme podmínky a náklady na údržbu a podporu systému.

6* Konzultace, prototypování

Dodatečně poskytujeme poradenství v oblasti technologií a produktů WorkFusion, vyvíjíme prototypy automatizačních řešení a poskytujeme služby DevOps inženýrů.

Jsme tu pro vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA CZ  |  Praha (Centrála)
  IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
  IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)