BEZPEČNOST INFORMACÍ

IBA Security je klíčovou kompetencí IBA Group, máme široce geograficky rozprostraněné a konsolidované odborné znalosti v oblasti počítačové bezpečnosti. Spustili jsme více než 100 bezpečnostních systémů pro finanční a pojišťovací služby, dopravu a logistiku, energetiku a veřejné služby, telekomunikační společnosti a datová centra.

NAŠE ŘEŠENÍ

PROJEKT

BANKA ZABEZPEČUJE DODRŽENÍ PCI – DSS STANDARDŮ

Banka automaticky detekuje útoky na svoji síť, akce zaměstnanců v podnikových aplikacích a také akce privilegovaných uživatelů ve službě Active Directory. Systém upozorňuje bezpečnostní pracovníky na incidenty a generuje analytické zprávy.

Banka tak zajistila dodržování standardů PCI-DSS, které přímo ovlivňují obchodní procesy banky a jejich fungování.

PROJEKT

BANKA SNÍŽILA NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

Zaměstnanci banky prováděli manuálně 500-600 administrativních operací měsíčně. Nyní, po implementaci systému řízení přístupu uživatele, se tito operace provádějí automaticky. IT oddělení má nástroj pro kontrolu oprávnění zaměstnanců, změnu úrovně přístupu a odstranění uživatelských účtů bývalých zaměstnanců.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • IDM/IAM
 • SSO
 • Privileged Identity

FUNKCE

VÝSLEDKY ZAVEDENÍ ŘEŠENÍ SYMANTEC PRO PREVENCI ZTRÁTY DAT

 • Kategorizace firemních informací
 • Posouzení současného stavu a úroveň ochrany důvěrných informací
 • Vypracování plánu pro systém informační bezpečnosti.

Dlouhodobý efekt:

 • Zlepšení znalostí a zvýšení zaměstnanecké odpovědnosti
 • Snížení počtu a složitosti incidentů
 • Zdokonalení udržitelnosti obchodních procesů

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • DLP
 • Database Firewall (Monitoring)

PROJEKT

BANKA IMPLEMENTOVALA SOFTWARE PRO KONTROLU ZRANITELNOSTI

Po analýze požadavků a aktiv zákazníka jsme implementovali systém skenování pro přidělenou strukturu a webové zdroje banky. Software pro skenování zranitelnosti odesílá automatická oznámení s výsledky skenování do oddělení zabezpečení informací. Vedení banky přijímá zprávy o aktivech nebo skupinách aktiv, zprávy o zranitelnosti atd.

Software pro kontrolu zranitelnosti je integrován se stávajícím systémem zabezpečení informací.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • Web Application Firewall
 • Email Security
 • Vulnerability Management
 • SOA/API Security

PROJEKT

IT SPOLEČNOST SNÍŽILA NÁKLADY NA AUDITY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

V spolupráci s klientským týmem jsme vyvinuli JAVA aplikace pro shromažďování informací během ověřovacího procesu. Výsledkem bylo nastavení 20 zásad TSCM pro operační a aplikační systémy včetně síťových zařízení.

– Operační systémy: AIX, Linux, Solaris, Windows, etc.
– Aplikace: Lotus Domino, Exchange,

– Operating systems: AIX, Linux, Solaris, Windows, etc.
– Applications: Lotus Domino, Exchange, MQ Series, SAP, DB2, etc.
– Network devices: Cisco IOS, Cisco CATOS, Cisco PIX, Nokia IPSO, etc.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

 • Firewall/IDS/IPS
 • Antibot
 • Sandbox
 • Web/URL Filtering
 • Cloud Security
 • Mainframe Security

SLUŽBY

IBA Group vyvíjí řešení pro ochranu dat již 20 let. Realizujeme bezpečnostní systémy pro firmy v oblastech financí a pojišťovnictví, dopravy a logistiky, ropy a plynu, energetiky, telekomunikací a datových center.

Naše produkty a řešení pro bezpečnost informací splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 27001, ISO 20000-1, EN ISO 9001, GDPR, PSD2 a PCI-DSS.

Poradenství
 • Provádíme audit současného stavu informační bezpečnosti ve společnosti.
 • Bereme zásoby primárních a sekundárních aktiv.
 • Budujeme katalog hrozeb specifických pro společnost a průmysl.
 • Vyhledáváme zranitelná místa v zabezpečení
 • Budujeme model rizik informační bezpečnosti.

 

Kontrola plnění požadavků
 • Rozvíjíme úkoly v oblasti bezpečnosti
 • Připravujeme informační systém pro certifikaci dle objednávky č. 64 běloruského operativního analytického centra
 • Připravujeme společnost na certifikaci ISO 27001
 • Provádíme audit procesů, které jsou v souladu s GDPR.

 

IBA iScan
 • Kontrolujeme chyby v zabezpečení korporátních systémů
 • Připravujeme podrobnou zprávu o zranitelnosti. Chyby zabezpečení jsou seřazeny podle důležitosti.
 • Plán sanace připravujeme na dálku. Po dni nebo týdnu můžete získat výsledek skenování.

 

IT SPOLEČNOST SNÍŽILA NÁKLADY NA PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU SYSTÉMŮ SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ.

Analyzovali jsme požadavky zákazníků, vyvinuli a otestovali 20 politik TSCM a java aplikací pro shromažďování informací.

Y. L. PonomarevCIO of BPS-Sberbank JSC (2015)

We would also like to note the high level of professionalism of IBA Group specialists in terms of technical competence in the field of modern business intelligence and information management platforms

JAK PRACUJEME

1Průzkum

Náš odborník provede bezplatný předběžný průzkum vašich systémů. Naší strategií je být partnery a mít důvěryhodný vztah s kolegy.

2Pilotní projekt

Abychom mohli posoudit proveditelnost implementace, jsme připraveni vytvořit mikro-projekt a rychle nasadit pilotní systém ve vaší infrastruktuře a s vašimi daty.

3Technická specifikace

Naši konzultanti a  analytici vám pomohou pochopit vaše podnikové procesy z pohledu řízení bezpečnosti informací, stejně jako eliminace střetu zájmů. Připravíme technické požadavky a doporučení.

4Jednání s dodavateli

Pracujeme na výběru nejvhodnějších podmínek pro licencování produktů. Jsme oficiálními partnery řady dodavatelů z oblasti informační bezpečnosti.

5Implementace a zlepšování

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

Pokud standardní konfigurace produktů nestačí, vyvíjíme integrační moduly v rámci projektu, vytváříme personalizovaný systém podávání zpráv, automatizujeme podle vašich obchodních procesů, přizpůsobíme rozhraní vašim standardům.

6Podpora a konzultace

Nabízíme flexibilní podporu, založenou na vašich skutečných potřebách, očekávaném zatížení systému a statistice spolehlivosti našich dodavatelů.  Jsme připraveni vám poskytnout podporu v režímu 24×7 nebo i nárazově.

Poskytujeme služby reengineeringu, analýzy pro dodržování norem a předpisů.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)