IBA EDA

Elektronický důvěryhodný archiv (EDA) je systém, který zajišťuje pravost elektronických dokumentů (např. faktury, podpisy) a prokazatelně je zabezpečuje před neoprávněnou změnou dle platné legislativy ČR a normy Evropské unie eIDAS.

PŘÍNOSY PRO KLIENTA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

IBA EDA vám umožňuje automaticky prověřovat podpisy, pečeti, čas tvorby/přidání dokumentu a tím prokazovat jejich pravost. IBA EDA vám navíc umožňuje dokumenty zaheslovat, ukládat jejich kopie do různých uložišť a tím je ještě spolehlivěji chránit před ztrátou/odcizením a neoprávněnou změnou.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Bezpečné ukládání a správa citlivých informací společnosti

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše řešení IBA EDA je zcela nezávislé na databázích a serverových platformách. Navíc zcela podporuje i clusterová řešení, což zjednodušuje jeho implementaci.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Prevence nefunkčnosti při narušení funkčnosti databází a serverových platforem

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky integraci EDA s dalšími systémy DMS naše řešení nabízí jednoduchou správu a nevyžaduje změnu stávajícího DMS systému ani jeho funkcionality.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Integrace s MS SharePoint, Alfresco, FileNet, a dalšími
 • Integrace s LDAP i Active Directory (AD)

IMPLEMENTACE

Široká základní funkcionalita
 • Validace elektronického podpisu nebo pečeti
 • Validace časového razítka
 • Přerazítkování dokumentů s časovým razítkem
 • Zaheslování dokumentů
 • Vytváření kopie dokumentů do více nezávislých úložišť
 • Auditní operace nad dokumenty
 • Vytváření DIP balíčků pro prokazování pravosti dokumentu
 • Integraci s Active Directory / LDAP
Kompatibilita

IBA EDA lze implementovat do libovolného DMS (document management system) a tím zachovat jeho funkcionalitu. Díky tomu lze začít automaticky ukládat a spravovat dokumenty v elektronické podobě, ale zároveň nenarušit interní procesy a chod společnosti.

Soulad s platnými zákony a normami:
 • Zákon o archivnictví a spisové službě – 499/2004Sb
 • Zákon o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce – č. 297 / 2016 Sb
 • eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014
 • ETSI – European Telecommunications Standard Institute (definice elektronických formátů CAdES, PAdES, XAdES)

NÁŠ OVĚŘENÝ POSTUP

1První setkání
 • Analýza potřeb a požadavků klienta
 • Identifikace procesů k optimalizaci a automatizaci
2Technická specifikace
 • Analýza technických výzev požadovaného řešení
 • Návrh způsobu technického řešení
3Nabídka
 • Kalkulace nákladů
 • Představení časového plánu
4Realizace
 • Realizace a projektové řízení dle dohodnutých podmínek
 • Pravidelný reporting klientovi o současném stavu
5Servis
 • Zajištění údržby a podpory řešení
 • Poskytnutí konzultace

Jsme tu pro vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA CZ  |  Praha (Centrála)
  IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
  IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)