VÝVOJ SOFTWARU NA MÍRU KLIENTA

Společnost IBA Group není vázaná na žádného dodavatele ani konkrétní technologii. Můžeme se tedy při vývoji rozhodovat čistě na základě skutečných potřeb a možností klientů. Díky vlastním vývojovým centrům v Praze, Brně a Ostravě jsme navíc ve vývoji zcela flexibilní.

OBOROVÉ OBLASTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Do našich řešení lze implementovat automatické vyhodnocování dat uživatelů a vizualizaci dat pro jednotlivce i celé skupiny (např. interní oddělení firmy).

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Vyhodnocení efektivity jednotlivých oddělení firmy
 • Vyhodnocení času stráveného na určitých projektech

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro účely řízení lidských zdrojů lze do našich řešení implementovat například správu aktivity a docházky zaměstnanců. Naše řešení zároveň může sloužit jako vědomostní báze zaměstnanců.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Systém pro interní komunikaci zaměstnanců
 • Přehledy docházky zaměstnanců přes mobilní aplikaci

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše řešení nachází využití v propagaci produktů a služeb klientů. Například produkt IBA Answera našim klientům nabízí možnost cílit propagaci na zákazníky v ten pravý moment.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Automatizace péče o zákazníky
 • Propagace v momentě, kdy zákazník hledá řešení svého problému

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Máme zkušenosti s implementací více než 100 bezpečnostních systémů v těch nejcitlivějších sektorech – jako jsou finanční a pojišťovací sektor, doprava, logistika, energetika a telekomunikace.

 

Jsme schopni zabezpečit informace a data velkých datových center společností v soukromém i veřejném sektoru.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Správa přístupových práv zaměstnanců
 • Zabezpečení dat, serverů, interní sítě a pracovních stanic

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jsme schopni dodat klientům řešení pro správu a řízení dokumentů pro jakkoli velký objem dat. Nabízíme ECM (entreprise content management) i DMS (document management system) řešení, včetně možnosti digitalizace dokumentů.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Digitalizace papírové dokumentace klienta
 • Správa všech firemních dokumentů na jednom místě

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pomocí automatizace a pokročilých IT řešení lze optimalizovat interní procesy a snížit potřebný čas k realizaci projektů i  náklady.   

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Automatizace tvorby reportů
 • Vyhledávání informací na základě metadat dokumentů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cloudová technologie dává našim klientům možnost přistupovat ke svému systému přes internet z jakéhokoli místa na světě a okamžitě.  

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

 • Snížení nákladů spojených s nákupem hardwaru
 • Předcházení ztrátě a odcizení interních dat
Příklady používaných vývojových platforem
 • IBM FIlenet
 • Microsoft Sharepoint
 • Open CMS
 • Liferay
 • MidPoint
Příklady používaných technologií
 • Java
 • JavaScript
 • C#
 • React
 • .NET
Příklady technologických partnerů
 • IBM
 • Microsoft
 • Evolveum
 • Liferay
Libor ŠnoblPortal Department Manager, GE Money Bank

Byli jsme velmi spokojeni se způsobem dodání projektu a jeho výstupy. Ocenili jsme kvalitu projektového řízení a úroveň technické kompetence IBA CZ, která vyčnívala nad tím, na co jsme byli zvyklí od předchozích dodavatelů.