IDM midPoint

evolveum-bronze-partner-badgeevolveum-bronze-partner-badgeSystém Identity Management midPoint vyvíjí slovenská společnost Evolveum. Jedná se open-source řešení pro správu a řízení oprávnění v informačních systémech. IDM midPoint používají tisíce společností po celém světě. Nástroj midPoint poskytuje prostředky pro poskytování služeb Identity managementu. Výhodou nástroje je široká škála konektorů, které umožňují integraci různých systémů a aplikací. Produkt má také svou vlastní vývojářskou komunitu, kde specialisté midPointu z celého světa sdílejí své zkušenosti s produktem, řeší různé případy užití apod. Fórum je zaměřeno především na vývojářskou komunitu. Zákazníci si také mohou předplatit produktovou podporu od společnosti Evolveum, tzv. product/platform subscription. Jedná se o úroveň podpory L3/L4, která primárně pokrývá řešení problémů a opravy chyb provozní verze produktu. Zabezpečení předplatného se řeší prostřednictvím implementačních partnerů, jako je IBA CZ. Podpora řešení (L1/L2 a L3 pro modifikace dodané nad rámec produktu) je primárně zajišťována implementačním partnerem, a to v rámci postprojektové podpory. Po více než pětileté zkušenosti, disponuje společnost IBA CZ konektory pro napojení IDM s dalšími aplikacemi.

PŘÍNOSY PRO KLIENTA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Správa životního cyklu identit
 • Definice a dodržování nastavených pravidel
 • Propagace uživatelských entit (identit, rolí)
 • Notifikace (e-mail/SMS)
 • Hromadné akce

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Nastavení Role Based Access Control (RBAC) matice
 • Správa přístupových oprávnění v koncových systémech
 • Schvalovací workflow pro žádosti o role
 • Zobrazení oprávnění přehledně na jednom místě
 • Pravidelné rekonciliace

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Auditování do souboru
 • Auditování do tabulky SQL
 • Vlastní interaktivní prohlížeč AuditLog
 • Framework pro vytváření vlastních reportů

IMPLEMENTACE

Klíčová funkcionalita
 • Správa životního cyklu identit
 • Správa aplikačních rolí v koncových systémech
 • Synchronizace LiveSync v reálném čase
 • Uživatelská samoobsluha na nové role
 • Schvalovací workflow vytvářející auditní logy
 • Synchronizace účtů
 • Recertifikační kampaně
Bezpečnost
 • Auditní logy veškerých operací
 • Podpora autentizace (podpora SAML a OIDC)
 • Řízení a správa hesel
 • Vzájemně se vylučující oprávnění (SoD)
 • Podpora procesů kybernetické bezpečnosti
Architektura
 • Podpora vysoké dostupnosti
 • Podpora pro Docker/Kubernetes
 • REST API
 • Více než 60 vlastních konektorů
 • Podpora od komunity
 • Podpora pro ConnId a OpenICF framework

NÁŠ OVĚŘENÝ POSTUP

1První setkání
 • Analýza potřeb a požadavků klienta
 • Identifikace procesů k optimalizaci a automatizaci
2Technická specifikace
 • Analýza technických výzev požadovaného řešení
 • Návrh způsobu technického řešení
3Nabídka
 • Kalkulace nákladů
 • Představení časového plánu
4Realizace
 • Realizace a projektové řízení dle dohodnutých podmínek
 • Pravidelný reporting klientovi o současném stavu
5Servis
 • Zajištění údržby a podpory řešení
 • Poskytnutí konzultace

Jsme tu pro vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA CZ  |  Praha (Centrála)
  IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
  IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)

  Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other