Společenská odpovědnost

Od roku 2008 jsme součástí CSR programu a naše každodenní činnosti i procesy podléhají zásadám společensky odpovědné firmy. Chováme se eticky, transparentně, respektujeme mezinárodní normy, lidská práva i pravidla právního státu.

CSR REPORT

V roce 2015 IBA Group připravila svoji první zprávu týkající se zásad a pravidel společenská odpovědnosti, následně prošla externím auditem a v roce 2017 byla aktualizována o výsledky z období 2014-2016 (anglicky). Externí audit podléhal kritériím a standardům vycházejícím z:

 1. UNGC (United Nations Global Compact)
 2. Normy ISO 26000
 3. GRI (Global Reporting Initiative) a AA1000

Budujeme lidské prostředí

Díky vlastnímu IBA Institutu i kooperaci s mezinárodními školícími centry (IBM, HP, SAP, SAS, Microsoft a další) našim zaměstnancům poskytujeme vzdělávání nejvyšší kvality a pomáháme jim získat globálně uznávané certifikáty.

IBA Institut je našim primárním vzdělávacím centrem. Probíhají zde školení, přednášky a certifikace z oblasti IT, obchodu, soft skills nebo jazyková výuka. Institut disponuje testovacím centrem Thompson Prometric, kde je možné provádět velké množství certifikačních testů v různých programech (Microsoft, Novell, Cisco, Oracle, SAP, Symantec či IBM).

Každá z našich poboček a každé z našich vývojových center našim zaměstnancům nabízí různé benefity pro zaměstnance. Od vybavených prostor včetně relaxačních zón (šipky, fotbálek, stolní tenis), přes možnost ubytování v místě dalších poboček, po benefity jako masáže nebo zapůjčení firemního auta i pro soukromé účely. O naše zaměstnance se staráme velmi dobře a seznam benefitů neustále rozšiřujeme.

Naši zaměstnanci jsou pro nás jedním ze zásadních pilířů naší společnosti. Máme tedy skutečný zájem o ně samotné a jejich spokojenost s námi. Náš zájem však nekončí unikátními benefity jako pravidelné masáže nebo auto k zapůjčení. Organizujeme také mnohé rekreační a rozvojové události pro naše zaměstnance i jejich blízké.

V IBA Group věříme v talent mladých lidí, a proto s univerzitami vytváříme prostor pro talentované studenty, kterým nabízíme možnost stáže. Ti nejtalentovanější s námi dále zůstávají a doplňují naše projektové týmy. Zároveň si ale velmi vážíme také dlouholetých zkušeností a znalostí zaměstnanců, kteří s námi spolupracují již několik let.

Rozvíjíme odborné znalosti v IT

Jsme součástí mezinárodní sítě univerzit, pro které pravidelně připravujeme přednášky, workshopy, semináře a tréninky v oblasti IT řešení. Nabízíme spolupráci při bakalářské, magisterské i postgradualní práci.

V České republice spolupracujeme s následujícími univerzitami:

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Univerzita Karlova v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
 • Masarykova Univerzita
 • Západočeská univerzita v Plzni

 

 

Studentům i absolventům nabízíme možnost stáže. Nejčastější oblasti, kterými se naši stážisté zabývají, jsou IBM systémy, e-business a technologické metody vývoje softwaru. Naše dveře jsou však otevřené stážistům také z dalších oborů jako obchod, marketing, finance, administrace a další. Nejtalentovanějším stážistům mnohdy po ukončení stáže nabídneme zaměstnání a zapojíme je do některého z našich týmů.

Od roku 2004 se IBA Group podílí generálním sponzorstvím na podpoře studentských týmů BSU a BSUIR účastnících se mezinárodní programátorské soutěže “ACM International Collegiate Programming Contest“.

Od roku 2010 jsme hlavním sponzorem programátorského týmu Běloruské univerzity informatiky a radioelektroniky.

Záleží nám na našem okolí

Podílíme se na událostech a projektech, které pomáhají znevýhodněným lidem a oblastem. Naše partnery si však pečlivě vybíráme, abychom získali jistotu, že naše podpora skutečně vyústí v maximální užitek pro druhé.

Podílíme se na lokálních událostech a spolupracujeme na projektech, které pomáhají v našem blízkém okolí i po celém světě. Zaměřujeme se však především našeho vlastního regionu ČR a SR.

Naše vývojová centra jsou umístěna v oblastech, které nejsou bohaté na přírodní zdroje a zároveň nabízí vysoký potenciál v talentu a dovednostech v oboru vývoje softwaru.

Záleží nám na životním prostředí

Nejúčinnějším způsobem, jak pomoci životnímu prostředí je budovat zodpovědný přístup a úctu k neobnovitelným zdrojům. IBA Group proto ctí následující zásady:

 • Nákup vybavení, které je kvalitní a ekologicky šetrné
 • Využití nejmodernějších technologií, které zaručují nejvyšší spolehlivost
 • Včasná obnova vybavení a udržování jeho maximální efektivity
 • Efektivní využívání nástrojů a vybavení, které prokazatelně vede ke zvýšení produktivity
 • Minimalizace spotřeby papíru pomocí automatizace a digitalizace

Třídění odpadu je pro nás samozřejmostí v kanceláři i během našich společenských událostí. S elektřinou a dalšími zdroji nakládáme efektivně a na pracovišti i mimo něj se chováme zodpovědně a svědomitě. Tyto zásady jsou dané nejen naším etickým kodexem, ale také svědomitou interní kulturou.

Jelikož jsme velká komunita svědomitých profesionálů, rádi jako celá skupina pomáháme, kde je třeba. Od sázení stromů, přes dobročinné běhy, až po aktivní podporu charitativních projektů a událostí.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other