ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Navrhujeme systémy pro prediktivní analýzu, získávání a vizualizace dat, a interaktivní reportování pro finanční, výrobní, dopravní, energetické společnosti a veřejnou správu.

NAŠE ŘEŠENÍ

FUNKCE

Program vytváří distribuční modely výnosů a výdajů na základě specifických dat. Můžete s jeho pomocí porovnávat výdaje a zisky u každého klienta, služby nebo prodejního kanálu, a to buď jednotlivě nebo navzájem. Na základě těchto informací se dokážete zaměřit na nejvýnosnější procesy a zvýšit tak vaši finanční výnosnost.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

LETECKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSŤ SI PĚSTUJE ZÁKAZNICKOU LOJALITU

Program sleduje a analyzuje recenze zákazníků na zpravodajských panelech a sociálních sítích, a zároveň zhodnocuje hlášené incidenty z call center zákaznické podpory. Tento program dokáže vyhodnotit a nadefinovat základní postoj zákazníků odrážející se v zpětné vazbě, přičemž ukazuje i její geografické rozložení a přepojuje zpětnou vazbu s jejím původním předmětem. Pomocí tohoto nástroje můžete porovnat výkonnost vašeho podniku s konkurenty

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

BANKA SNÍŽILA NEVYUŽITOU HOTOVOST V OBĚHU AŽ O 20%

Banka zavedla monitorovací systém a správu peněžních prostředků SSM. Systém umožňuje bankovním úředníkům/referentům monitorovat technický stav bankomatů a finanční situaci SST. Program pak předpovídá poptávku po výběru hotovosti. Bance se tak podařilo zredukovat přerušení činnosti bankomatů způsobené buď technickými závady nebo nedostatkem hotovosti.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI V ANALYTICKÉ ČINNOSTI

Skupina IBA Group má přes 200 specialistů zabývajících se vývojem BI-platforem, podnikových datových skladů, systémů řízení výkonu, zpracování velkoobjemových dat a analýzy. Naši specialisté získali certifikaci od IBM, SAP, Oracle, Informatica, Teradata, QlikTech.

Nasazení analytických aplikací pomocí aplikace SAP pro řadu BusinessObjects BI

Poskytujeme nasazení BI-platforem a prediktivních analytických systémů v odstupňovatelném a bezpečném prostředí.

 

Vývoj analytických vzorců pomocí programu SAP Predictive Analytics

Navrhujeme analytické vzorce pro vyhodnocování, predikci a rozpoznávání složitých provázaností.

 

Návrh systémů pro vytěžování dat

Poskytujeme řešení pro analýzu nestrukturovaných dat z různých zdrojů – například recenze a stížností od uživatelů, vývěsky/zpravodajské panely a sociální sítě. Naše řešení jsou založena na produktech IBM SPSS.

 

BI-platformy a vývoj podnikových datových skladů

Navrhujeme podnikové datové sklady až do 50TB založené na platformách IBM, Oracle a Teradata. Naše řešení podporují procesy ETL a aplikace pro správu kvality dat.

Navrhujeme BI platformy na bázi IBM Cognos BI, SAP BO BI, Oracle BI, WebFocus pro tvorbu informací, Tableau, Pentaho atd.

 

Vývoj systémů pro plánování, rozpočty a prediktivní modelování

Vyvíjíme systémy pro plánování, vytváření rozpočtů a prediktivních modelů založených na IBM Cognos TM1 and Planning, IBM Cognos Express, SAP BO BPC, Oracle Hyperion Planning a další platformy.

 

Vývoj systému řízení výkonnosti

Vyvíjíme systémy řízení výkonnosti: od systémů pro plánování a vytváření rozpočtů, až po systémy pro monitorování, analýzy a podávání reportů. Naše řešení jsou založena na IBM Cognos, SAP BO nebo Oracle.

 

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, specifikujeme vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Rozvoj a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

5Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

6Poradenství, prototypování

Provádíme automatizační řešení a nabízíme služby našich DevOps inženýrů.

IT SPOLEČNOST PŘEDEM ROZPOZNá 83% KRITICKÝCH STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ

Společnost snížila odliv zákazníků díky systému, který automaticky rozpoznává kritické stížnosti uživatelů. Zaměstnanci dostávají 4-5 dnů na řešení klientova problému.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)