Digitální dvojče

Digitální dvojče (Digital Twin) je replikou fyzického objektu, která simuluje skutečný stav procesu nebo produktu během provozu. Digitální dvojče je často využíváno v oblastech průmyslu, mezi které se řadí například energie, letectví, výroba, doprava, logistika nebo medicína.

Naše řešení

FUNKCE

Snižte množství potřebných testů na fyzických objektech modelováním technických a technologických změn na jeho digitálním dvojčeti.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Plánujte nakládku a vykládku vlaků a snižte zatížení vybavení depa.

Podle čísel rychle naleznete potřebné kontejnery, které můžete efektivně uspořádat na plošinové vagony nebo rampu depa.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Porovnejte chod digitálního dvojčete s chodem fyzického objektu v reálném čase. Předem tak odhalíte potenciální problém.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

NAŠE ODBORNOST V TVORBĚ DIGITÁLNÍHO DVOJČETE

Kromě řešení výzev, kterým firmy čelí, poskytuje náš tým odborníků služby i v oblasti vývoje digitálního dvojčete.

Vytváření digitálního dvojčete

Digitální dvojčata vytváříme s pomocí 3D vizualizace a IoT technologií. Webové aplikace vznikají s pomocí WebGL na základě knihoven s volně dostupnými zdrojovými kódy.

Integrace digitálních dvojčat do IT struktury podniku

Digitální dvojčata integrujeme do externích systémů jako je například SAP Cloud Platform.

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, ujasníme si vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Consulting, prototyping

We prototype automation solutions and offer services of our DevOps engineers.

5Realizace projektu a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

6Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other