Motivační program pro merchandisery: co je důležité vědět

21 Únor, 2024 

Úkolem každého manažera je vytvářet takové pracovní podmínky, aby byli zaměstatnanci motivováni k lepšímu výkonu.To není snadný úkol. Jak ukazuje praxe, merchandising je sféra, kde je vysoká fluktuace zaměstnanců a nízké bonusy.

Dnes se pokusíme probrat, jak vytvořit srozumitelný a fungující program loajality pro merchandisery.

Na co si dát pozor při vytváření programu loajality

První věc, kterou musí společnost pochopit, je motivace lidí. Každé publikum je motivováno různými prostředky: peněžními, cíli podnikání, sociálními. Obchodní zástupci a manažeři se častěji snaží rozvíjet a usilují o růst v kariérním žebříčku, zatímco merchandiseři hledají stabilní příjem.

Chcete-li pochopit, co motivuje zaměstnance, zanalyzujte, jak pracují, rozeberte jejich zprávy, promluvte si s nimi. To pomůže určit, co je možné nabídnout zaměstnancům jako prémii.

Rozebereme tři klíčové drivery, které je třeba vzít v úvahu při vytváření programy loajality: stabilita, transparentnost, srozumitelné KPI.

Stabilita

Častým důvodem výpovědí merchandiserů je nestabilní příjem.

Podle průzkumu outstaffingové společnosti jsou merchandiseři nejčastěji lidé ve věku  25 až 35 let. To znamená, že mají rodinu, dítě, auto. Jsou to lidé, kteří využívají půjčky, kreditní karty, spoří na byt/auto. Práce pro ně je především zdrojem příjmů. Stabilní mzda proto slouží jako hlavní motivace k efektivnímu plnění jejich povinností.

Transparentnost procesů

Změstnanec musí rozumět svým pracovním povinnostem, chapat, jak je strukturován pracovní proces a co musí udělat, aby dostal prémii. Pokud je merchandiser neustále zádán, aby udělal v prodejně něco navíc, jeho zprávy „se skladají do stolu“ a jeho zbavují prémii bez objasnění příčiny, ztrácí zaměstnanec motivaci plnit své povinnosti dobře. Aby se tomu vyhnout, je třeba zavést srozumitelné KPI.

Srozumitelné KPI

Společnost musí nastavit pro merchandisery KPI, které splňují dvě kritéria:

 1. Realita. Všechny KPI musí být dosažitelné. Pokud dát zaměstnanci KPI „navštívit 100 míst prodeje za den“, ten nesplní tento úkol za žádných okolností.
 2. Možnost kontroly. KPI by měly záviset na práci merchandiseru, ten by měl mít možnost je ovlivnit. Například počet navštěv míst prodeje nebo procent dodržování planogramů.

Celkově musí merchandiser rozumět tomu, co dělá a proč je to důležité. Rozebereme příklad, jak je možné práci merchandiseru zjednodušit, učinit ji srozumitelnou a tím pádem i motivovat k lepšímu plnění povinností.

Goods Checker jako nástroj motivace

Rozebereme, jak aplikace Goods Checker pomáhá motivovat merchandisery.

Za prvé, samotná aplikace je motivací. Merchandiseři vědí, že jejich práce se kontroluje programem, a pracují efektivněji. Vždyť oklamat aplikaci je obtízněji: nahrát staré fotografie, promeškat fázi auditu atd.

Dle zkušenosti našich klientů se procento dodržování planogramů zvýšilo okamžitě, jakmile začali používat aplikaci.

Jak funguje Goods Checker? Zaměstnanec přichází do prodejny a fotografuje polici. Goods Checker automaticky porovnává vystavení zboží s planogramem, označkuje fotografii a zdůrazňuje vynechávky a nesprávně vystavené zboží. Pokud nelze vystavení zboží opravit, může merchandiser uvést příčinu. Označkovaná fotografie bude odeslána manažerovi a aplikace vytvoří zprávu na základě všech fotografií. V důsledku toho získáme následující:

 • Merchandiser je jistý, že práci provedl správně a že může požadovat o bonus.
 • Pro merchandisera je mnohem jednodušší a rychlejší pracovat: porovnání vystavení zboží probíhá automaticky.
 • Merchandiser ví, že jeho zprávy jsou důležité a využívají se pro analytiku.

S Goods Checker manažeři rychle obdrží všechny informace o KPI každého merchandisera. Například počet navštívených prodejen, procento plnění planogramů, procento kvalitních fotografií, dynamika za období, počet fotografií podle měsíců atd. Na základě plnění těchto ukazatelů vytvoří Goods Checker hodnocení zaměstnanců. To je výborný základ pro práci s KPI a určování bonusů pro merchandisera.

Kromě toho, aplikace Goods Checker má zvýšenou ochranu proti podvodům a manažer může vždy zkontrolovat, jak daleko od bodu byla fotografie pořízena.

Programa motivace je nezbytností k úspěšné konkurenci na trhu

Programa motivace je dobrým nástrojem k udržení zaměstnanců a zlepšení účinnosti jejich práce. Aby vyvinout takový program, je třeba prostudovat úkoly svých zaměstnanců, zjistit, co jim chybí a jak je možné zlepšit procesy jejich práce, motivovat je, aby do výkonu práce dali maximum. Goods Checker je dobrý nástroj, který může pomoci jak manažerům, tak merchandiserům při tvorbě motivačního programu.

Jako pobídku je mozné využívat jak peněžní bonusy (prémie), tak sociální bonusy (platba za sport, poukazy, kurzy). To pomůže zaměstnancům se rozvíjet, vytvoří důvěryhodné vztahy mezi vámi.

Je velmi důležité vyhodnocovat efektivitu a přehodnocovat programy loajality a upravovat je. Pokud jsou všichni spokojeni, je možné nadále používat aktuální variantu.

Jsme tu pro vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA CZ  |  Praha (Centrála)
  IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
  IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)

  Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other