Vytvářet planogramy v Goods Checker je nyní možné pro SKU libovolné velikosti

19 Únor, 2024 

Planogram hraje důležitou roli v merchandisingu. Na planogramu záleží, zdali si zákazník všimne konkretního produktu mezi všemi produkty na polici. Společnosti proto berou tvorbu a aktualizaci planogramů vážně.

Jak pracovali dříve: Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint

Tradičně jsou planogramy vytvářeny v Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint. Tyto programy jsou téměř vždy dostupné na počítačích a každý ví, jak s nimi pracovat. Potíže nastávají, když se planogramy stávají složitějšími a je jich mnoho. Vytvářet, aktualizovat a přidávat zobrazení zboží se stává náročné a proces jde pomalu. Během kontroly v prodejně se může merchandiser snadno splést a nevšimnout si nesrovnalosti mezi vystavením zboží a planogramem.

Aby vyřešit tento problém, vyvinuli jsme modul Plano Creator pro Goods Checker.

Vystavení zboží neodpovídá planogramu: následky pro podnikání

Na první pohled se zdá, že nesprávné vystavení zboží není pro prodej kritické. Ale na druhou stranu je to důležitá součást strategie propagace a prodeje. Vystavení zboží je prezentace zboží na polici. Pomáhá zákazníkovi všimnout potřebný společnosti produkt a stimuluje impulzivní nákupy. A proto nelze podceňovat jeho závažnost. Probereme pět hlavních důsledků nesprávného vystavení zboží.

Pokles prodeje. Pokud jsou SKU umístěny na polici nesprávně, ne v souladu s planogramem, zákazník možná nenajde produkt, který potřebuje, což sníží objem prodeje.

Ztráta zákazníků. To vyplývá z předhozího bodu. Pokud zákazník systematicky nemůže najít svůj oblíbený produkt v prodejně, přejde na produkt konkurenta.

Chyby ve zprávách. Manažeři vypočítavají prodeje a zásoby na základě planogramu a chyby v umístění zboží mohou vést k nespolehlivým datům a jejich analýze, a tedy k nesprávným manažerským rozhodnutím.

Pokuty a škody. Jsou případy, kdy nedodržení planogramu vede k právním problémům nebo dokonce k pokutám.

Porušování značky. Nesprávné umístění zboží může způsobit poškození image značky.

IT řešení, jako je Goods Checker, pomáhají vyhnout se těmto problémům.

Co navrhujeme: využívat Plano Creator

Plano Creator je konstruktér pro vytváření elektronických planogramů. V něm může manažer za pár minut vytvořit planogram pro několik stovek pozic s fotografiemi. Takový, který poskytne skutečnou představu o zboží a vybavení obchodu.

Jak funguje Plano Creator

Mřížková struktura

Dříve měl Plano Creator pouze jednu variantu planogramu — mřížkový planogram. Mřížkový planogram je vhodný pro zboží stejné velikosti, jako jsou například čokolády nebo tabákové výrobky.

Aby vytvořit planogram, je třeba vybrat celou znáčku, subznačku a přímo SKU.

Planogram ukazuje počet SKU, které je třeba umístit na jednu polici.

Je možné zobrazovat nejen finální SKU, ale i celou subznačku. To je užitečně v tom případě, když některé zboží nedorazilo do prodejny. V tomto případě merchandiser vidí, že toto zboží může být umístěno na tomto místě.

Regálová struktura

Při rozhovoru se zákazníky jsme si uvědomili, že mřížková struktura není univerzální. Je vhodná pro velmi omezený rozsah zboží. Nejčastěji mají výrobci a distributoři širokou škálu produktů, které mají v 99 % případů různé velikosti. A zde už mřížková struktura planogramu nevyhovuje.

Proto jsme vyvinuli regálovou strukturu. Regálová struktura umožňuje nastavit rozměry vybavení, počet polic, jejich rozměry atd.

Při sestavování planogramu jsou rozměry každého SKU okamžitě viditelné a po přetažení na regál se vypočítá prostor zbývající do konce police. To pomáhá kontrolovat obsazenost regálu.

Je možné zvolit datum, ke kterému je planogram aktuální. To pomůže nezamotat se a vyhnout se otázkám: „Je to starý planogram nebo nový?“

Regálová struktura pomáhá vytvářet individuální planogramy, například pro každou obchodní síť. Vždyť poptávka je všude jiná, což znamená, že přítomnost zboží v regálech se musí přizpůsobit poptávce. Tento přístup také pomůže lépe kontrolovat distribuci zboží přes obchodní sítě.

Přednosti Plano Creator

S Plano Creator tráví manažer méně času na vytváření planogramů a může věnovat čas analytice nebo jiným důležitějším úkolům. A merchandiser neudělá chybu při kontrole vystavení zboží v místě prodeje. To znamená, že se snižuje riziko vzniku chyb ve zprávách.

Plano Creator je připraven k škálovatelnosti podnikání. V něm je možné pracovat s velkým počtem prodejen a typů vybavení, například běžné regály nebo skříně na tabákové výrobky.

V Plano Creator budou planogramy vždy sestaveny korektně. Plano Creator  zkontroluje, zdali je vše umístěno správněп: zdali nejsou SKU, které jsou umístěny ve vzduchu, zdali se výrobky nepřekrývají s vybavením nebo mezi sebou, zdali není malý výrobek umístěn pod velkým výrobkém atd.

Plano Creator pomáhá vytvářet a aktualizovat planogramy rychleji

Elektronické planogramy celkem pomáhají manažerům a vedoucím pracovníkům získavat aktuální a agregovaná data z prodejen včas. Díky tomu mohou vedoucí pracovníky nastavit pro merchandisery skutečné KPI a objektivně hodnotit zaměstnance. Manažeři mohou zvýšit procento shody mezi vystavením zvoží a planogramy a sledovat důvody, proč nejsou planogramy dodržovány: zboží je vyprodáno, zařízení je rozbité atd.

Jsme tu pro vás

    Yes
    YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
    IBA CZ  |  Praha (Centrála)
    IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
    IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)