5 důležitých metrik, které by měl FMCG-výrobce neustále analyzovat

22 Únor, 2024 

Výrobci shromažďují velké množství informací od dodavatelů, prodejen a merchandiserů. Data však pomáhají vyhodnotit efektivitu výroby (výrobce) a jsou prospěšné pro podnikání, když je společnost správně analyzuje: monitorují se potřebné metriky, existuje pochopení toho, co data ukazují, a take existuje odpověď na otázku „proč se to stalo“. Taková FMCG-analýza pomáhá společnostem sledovat příčiny a následky a činit správná manažerská rozhodnutí.

Dnes probereme metriky, které pomohou společnosti pochopit, jakou pozici na trhu zaujímá tato společnost, kde je úspěšná a kde stojí za to přehodnotit procesy.

Úroveň absence na skladě, dostupnost zboží na polici, marže podle kategorií produktů a další FMCG-metriky, které je třeba kontrolovat

Při komunikaci s našimi klienty jsme vyčlenili pět metrik, které výrobci a distributoři FMCG průběžně sledují nebo se snaží sledovat za účelem zvýšení objemu prodeje.

1. Úroveň absence zboží na skladě ukazuje procento zboží, které v určitém okamžiku není skladem. Pro firmy je důležité, aby prodejna mohla kdykoliv vystavit vyprodané zboží. Existuje názor, že absence zboží stimuluje poptávku. Ale toto tvrzení je kontroverzní ve vztahu k FMCG. Pokud zákazník jednou, dvakrát nebo třikrát nenajde svou oblíbenou značku mléka v obchodě, vezme si jinou značku, než aby ji hledal v sousedních obchodech. Podle údajů by ukazatel absence zboží na skladě (OOS) neměl být nižší než 10 %.

2. Efektivita dodavatelského řetězce (DIFOT: delivery in full, on time, dodávka v plné výši, včas) ukazuje množství objednaného zboží, které bylo doručeno do prodejen včas a v požadovaném množství. Sledováním DIFOT společnosti vědí, nakolik úspěšně je vybudován dodavatelský řetězec. Ukazatel pomáhá identifikovat problémy s plněním objednávek a spolehlivostí dodavatelů. Vypočítá se jako poměr objednávek doručených včas a v požadovaném množství k celkovému počtu objednávek a vynásobí se 100. Doporučuje se udržovat tento ukazatel na úrovni 90 % a více.

3. Dostupnost zboží na regálu je množství zboží, které si zákazníci mohou v určitém čase zakoupit v obchodě. Zboží může v regálu chybět z mnoha důvodů: nepřesné předpovědi prodeje, problémy v dodavatelském řetězci a logistice, vytížení merchandiserů nebo zaměstnanců prodejny, kteří nestihají vystavit zboží. Nepřítomnost zboží v regálu přímo ovlivňuje prodeje výrobce, a proto firmy jistě musí kontrolovat tento ukazatel.

Goods Checker je IT řešení založené na počítačovém vidění, které pomáhá kontrolovat vystavení zboží na policích a zabránit situacím s jejich nedostatkem (out-of-stock). Pravidelný monitoring vystavení snižuje počet případů, kdy není zboží na policích, a zajistí včasné doplnění zásob. Kromě toho Goods Checker pomáhá pochopit, jak často chybí zboží ve skladu, zda jsou dodržovány plánogramy, a vidět reálnou situaci na policích obchodů.

4. Produkty prodané v průběhu doby použitelnosti — procento prodaných výrobků s neprošlým datem spotřeby z celkového počtu produktů. Produkty s prošlou dobou použitelnosti jsou pro FMCG-společnosti jedním ze zdrojů ztrát, proto je důležité včas monitorovat ukazatel prodaných včas výrobků a snažit se ho zvýšit. Za tímto účelem společnosti pořádají akce a poskytují slevy na zboží, které může být brzy „po splatnosti“.

Je tu ale jeden problém: pokud společnost chce, aby 100 % jejího zboží se prodávalo a přitom vyhnout produktům s prošlou dobou použitelnosti, musí společnost být připravena na situaci out-of-stock. V reálném světě je téměř nemožné přesně vypočítat objem dodávek a časový rámec, ve kterém bude zboží vyprodáno. Proto je nezbytné balancovat mezi dostupností zboží na regálech a prodejem během doby použitelnosti.

5. Objem prodeje a marže podle kategorií produktů pomohou pochopit své silné stránky. Pokud jde o objem prodejů, je důležité sledovat plán/skutečnost, abyste věděli, zda za daným plánem zaostáváte či nikoliv. Tyto informace pomohou firmám odhalit problémy a zjistit jejich příčiny.

Marže podle kategorií produktů je potřebná, aby pochopit, jaká část každého eura nebo dolaru zůstane ve společnosti po prodeji.

Kromě pěti výše popsaných metrik sledují FMCG- a CPG-společnosti také náklady na dodavatelský řetězec, aktuální hodnotu zásob, průměrnou dobu prodeje a další ukazatele efektivity.

KPI musí odpovídat strategiím

Sledování KPI pomáhá společnostem provádět kontrol prodeje, vidět své silné a slabé stránky; pochopit, zdali současná strategie funguje, a získat odpovědi na mnoho otázek.

Stojí za to připomenout, že společnosti hodnotí každý proces: logistiku, marketing, prodeje atd. Aby se neutopit v obrovském množství dat, je nutné vybrat klíčové ukazatele, které budou odrážet efektivitu podnikaní a odpovídat aktuálním cílům společnosti v daný okamžik, například pro rozšíření přítomnosti společnosti budou sledovány jedny ukazatele a pro zvýšení tržb z online kanálů — jiné.

Jsme tu pro vás

  Yes
  YesZásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
  IBA CZ  |  Praha (Centrála)
  IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
  IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)

  Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other