Implementace RPA / AI v prostředí mezinárodní banky

Klient

Mezinárodní banka

Popis

Náš zákazník je mezinárodní banka, která nabízí řadu finančních služeb a produktů, včetně retailového bankovnictví, hypoték, firemního bankovnictví, správy hotovosti, kreditních karet, kapitálových trhů, správy důvěry a majetku a pojištění.

Země

Bělorusko

Výchozí stav

Zákazník najal společnost  IBA Group, aby ověřila , zda technologie RPA (Robotic Process Automation) a AI (Artificial Intelligence), pro které zakoupili licenci, vyhovují jejich potřebám.

Banka generuje denní seznam transakcí o směně měn. Zaměstnanci banky musí seznam porovnávat s údaji v interním bankovním systému. Data přicházejí v exls, pdf, html a ve formátu prostého textu.

Výsledek

  1. Míra automatizace pro extrakci: 78%
  2. Průměrná přesnost: 94%
  3. Snížení manuálního úsilí na transakci: 63% (1 m 50 s vs. 5 min)
  4. Pro Excel: přesnost 100%, rychlost automatizace 100%

Projekt přinesl pozitivní výsledky a projekt byl uveden do provozu.

NAŠE ŘEŠENÍ

Klasifikovali jsme vstupní data a automatizovali extrakci dat (kognitivní automatizace s tréninkovým modelem na základě 1 500 dokumentů), porovnali vstupní data s daty v bankovním systému (úloha RPA) a zákazníkovi dodali zprávu o výsledcích procesů (úloha bot).

IBA a zákazník spolupracovali na koncepci Proof-of-Concept a implementovali nejtypičtější obchodní procesy. Doba trvání projektu byla tři měsíce. Z toho IBA Group strávila jeden měsíc v prostorách zákazníka.