Internet věcí

Internet věcí (Internet of Things, IoT) označení pro síť fyzických přístrojů ovladatelných i na dálku pomocí internetu. Zařízení spolu mohou prostřednictvím internetu komunikovat a vzájemně na sebe reagovat. Zákazníci monitorují data vzdáleně a připojená zařízení spravují přes mobilního nebo webového klienta.

Naše řešení

FUNKCE

 1. Monitorujte datum expirace zboží
 2. Informujte vlastníka věcí o blížícím se datu expirace

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Kontrolujte mikroklima budovy.

Pokud jakékoliv měření překročí požadovanou hodnotu, systém automaticky zapne větrání, zvlhčování vzduchu apod.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Monitorujte stav zařízení 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pokud indikátory dosáhnou kritických hodnot, systém odešle varování personálu.

SOLUTIONS & PRODUCTS

FUNKCE

S pomocí GPS senzorů můžete:

 1. kontrolovat trasy
 2. zlepšit transparentnost zásobovacích řetězců
 3. zamezit porušení harmonogramu dodávky

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

 1. Kontrolujte množství zboží na skladě
 2. Zadejte objednávku včas

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Regulujte spotřebu energie vypnutím zařízení, která nejsou momentálně používána.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

Služby

Sběr a zpracování dat

Vyvíjíme nástroje pro sběr a zpracování velkého objemu dat ze zařízení IoT.

Máme odborné znalosti v rozvíjení přínosů, které zobrazení statusu senzorů a průmyslových zařízení přináší.

 

Vývoj monitorovacích aplikací

Vyvíjíme nativní mobilní a webové aplikace pro monitoring statusu zařízení a stavu okolního prostředí.

K zavedení a soustavné integraci aplikace používáme nástroje DevOps.

Technologie

 • IBM Watson IoT Platform
 • MQTT
 • Amazon Web Services
 • IBM Cloud
 • GE Predix
 • thingsboard.io
 • Apache Spark
 • Jupyter

Vytváření nástrojů pro vývojáře

Vyvíjíme firemní nástroje pro vývojáře IoT. Naše zkušenost s projekty v rámci IoT vedla k následujícím řešením:

 • definici celkového stacku UI frameworků
 • vývoji komplexního Data Simulátoru pro zjednodušení vývoje a testování týmem používaných IoT platforem
Vývoj nástrojů pro vytěžování dat

Vyvíjíme složky pro analýzu velkého objemu dat ze zařízení IoT. Za účelem vytvoření předvídatelnosti na základě „historie dat“ využíváme strojové učení.

Jak pracujeme

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, ujasníme si vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení.

V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Realizace projektu a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

6Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.