Telekomunikace

Klientskou základnou společnosti IBA v telekomunikačním sektoru jsou mobilní operátoři a velké telekomunikační společnosti. Spektrum řešení se liší od portálů až po účetní systémy a workflow,

NAŠE ŘEŠENÍ

PROJEKT

Telekomunikační společnost v ČR snížila počet příchozích emailů o 20%.

Společnost má integrovanou webovou stránku virtuálního operátora – platformu, která vyhledává informace, i když žádost ještě nebyla napsána. Klienti dostávají odpovědi na otázky rychleji a pracovníci podpory dostávají informace, které potřebujete k vyřešení problému klienta.

Klienti dostávají požadované informace rychleji, zatímco help desk poskytuje rychlejší servis při řešení problémů klientů.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

Společnost zvýšila kvalitu a rychlost služeb podpory a loajality zákazníků.

Robot umělé inteligence kategorizuje příchozí e-maily, extrahuje potřebné informace z těla zprávy nebo připojených dokumentů a odešle je odpovědnému zaměstnanci jako soubor JSON.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PŘÍNOSY

 1. Sbírejte data z různých zdrojů, analyzujte marketingové a manažerské informace
 2. Změřte ziskovost vašich produktů a zákazníků
 3. Definujte nejoblíbenější produkty v každém segmentu a vytvořte osobní nabídky a doporučení na základě datových pohledů.
 4. Segmentujte své zákazníky svým nákupním chováním; definujte soubor zboží, služeb i kanálů pro cross-selling pro každý segment zákazníků.
 5. Získejte efektivní nástroj pro identifikaci odcházejících zákazníků

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

 1. Sbírejte data z externích a firemních zdrojů
 2. Analyzujte připomínky zákazníků
 3. Definujte související problémy
 4. Sledujte více metrik spokojenosti zákazníků
 5. Zpracovávejte data v libovolné vhodné formě – jako diagramy, tabulky nebo textové zprávy.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOST VYUŽÍVÁ VÝKONNÝ SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO IMPLEMENTACI HR STRATEGIE

Mobilní operátor získal účinný nástroj pro komplexní personální hodnocení a odhalil skutečný výkon svých zaměstnanců.

Tyto znalosti pomáhají efektivně vytvářet projektové týmy a měřit produktivitu práce.

SOLUTIONS & PRODUCTS

FUNKCE

 • Zabezpečte podnikové systémy proti vnějším útokům a minimalizujte pravděpodobnost ohrožení, včetně pravděpodobnosti nula-denních hrozeb.
 • Zajistěte soulad vašich IT systémů s mezinárodními a průmyslovými bezpečnostními standardy a GDPR.
 • Detekce úniku dat, sledování vnější a vnitřní podezřelé aktivity.
 • Automatizovat opakované úkoly úředníků pro bezpečnost informací, například:
  – poskytování přístupu novým zaměstnancům v souladu s jejich úrovní přístupu;
  – odstranění přístupu po odchodu zaměstnance;
  – archivace a dlouhodobé uchovávání zpráv o personální činnosti.
 •  

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

MOBILNÍ OPERÁTOR MTS (UKRAJINA) AUTOMATIZOVAL OBĚH DOKUMENTŮ

Tým IBA Group analyzoval obchodní procesy a přizpůsobil vlastní řešení Chancellor Next požadavkům zákazníka. Byly zavedeny následující moduly řešení: workflow dokumentů; archivace; normativní dokumenty; úkoly.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

SLUŽBY

Vyvíjíme firemní a mobilní aplikace, migrujeme databáze na aktualizované verze systémů, implementujeme technologie umělé inteligence, RPA a strojového učení.

RPA a neuronové sítě jako nástroj pro omezení expanzí back-office

Navrhujeme a vyvíjíme software RPA založený na řešeních WorkFusion, UiPath, IBM Watson, Blueprism, Automation Anywhere a využíváme technologie Machine Learning k trénování chatbots a robotů.

Poskytujeme poradenství v oblasti systémů třetích stran, implementujeme a udržujeme jejich řešení, školíme personál zákazníka o používání platforem RPA.

 

Vývoj mobilních aplikací a jejich integrace s podnikovými systémy

Vyvíjíme nativní a multiplatformní mobilní aplikace pro telekomunikačního operátora.

Integrujeme mobilní aplikace s podnikovými systémy založenými na SAP, IBM FileNet, IBM Domino a IBM WebSphere. Personál přijímá a zasílá informace o objednávkách, stavu zařízení a umístění zboží včas.

 

Implementace Industry 4.0 pro zlepšení předplatitelských zkušeností a poskytování nových služeb zákazníkům

Vytváříme řešení založená na technologiích Internet věcí, zpracování přirozeného jazyka, Umělé inteligenci. Migrujeme aplikace do cloudových služeb, nabízíme služby inženýrů DevOps pro správnou implementaci automatizačních řešení, jejich provoz a podporu.

 

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, ujasníme si vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Realizace projektu

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po dokončení projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.