Reportingová aplikace pomocí PowerApps

CTP neprovozovalo zaměstnanecký intranet. Některá oddělení chtěla prezentovat informace a materiály s ostatními oddělením. CTP nás oslovilo, abychom vytvořili hlavní stranu intranetu a sekce pro jednotlivá oddělení. Cílem bylo rychle realizovat jednoduchý intranet s hezkým vzhledem. K tomuto cíli je platforma SharePoint Online ideálním kandidátem.

Klient

Hexpol Compounding

Popis

HEXPOL Compounding je členem HEXPOL AB, je jednou z předních světových skupin ve vývoji a výrobě moderních, vysoce kvalitních gumárenských směsí, TPE směsí a termoplastických směsí. Je jedním z několika málo skutečně globálních dodavatelů v tomto průmyslovém odvětví.

Země

ČR

Výchozí stav a cíl projektu

Zlepšení procesu sběru klíčových ukazatelů výkonu

Společnost sbírá data pro reporting souhrnných klíčových od svých dceřiných společností pomocí soustavy Excel sešitů. Toto řešení je náchylné k chybám při zadávání údajů, sledování dodání údajů a jejich konsolidace je možná pouze manuálně a je časově náročná.

Výsledek

Automatizovaný sběr dat a plná spokojenost zákazníka

“Weekly Key Figures” vyvinutá společností IBA.CZ slouží pro centrální sběr dat pomocí standardizovaného formuláře. Data jsou dále ukládána do SQL databáze pro využití v reportovacích nástrojích. Aplikace “Weekly Key Figures” také sloužila pro ověření tzv. “proof of concept” a jelikož plně splňuje naše požadavky, bude se dále pokračovat se společností IBA.CZ v dlouhodobé spolupráci na vývoji a nasazení nových aplikací v prostředí Office 365.

Naše řešení

Aplikace v Power Apps

IBA navrhla využití platformy PowerApps, která umožňovala ve velmi rychlém čase a s malou investicí vybudovat aplikaci s uživatelsky přívětivým formulářem pro zadávání údajů, který eliminuje chyby. Data jsou ukládána do databáze hostované on-premise. Platforma PowerApps hostovaná v cloudu přistupuje do prostředí zákazníka pomocí brány. Z databáze jsou následně vytvářeny souhrnné reporty.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other