Protikorupční subportál v rámci projektu Optimalizace systému boje s korupcí v resortu Ministerstva obrany

IBA vytvořila pro Ministersvo obrany Protikorupční subportál, jenž má v rámci projektu Optimalizace systému boje s korupcí sloužit jako hlavní zdroj informací pro širokou veřejnost, které se realizace protikorupčních opatření v resortu Ministerstva obrany týkají. 

Klient

Ministerstvo obrany České republiky

Popis

Ministerstvo obrany České republiky je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu České republiky, spravuje vojenské újezdy a podílí se na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu. Kromě dalších povinností souvisejících s obranou státu povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti. V rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

Odvětví

Informační technologie a vývoj software

Země

ČR

Naše řešení

Následoval vlastní vývoj soft warového produktu Protikorupční subportál, jenž má v rámci projektu Optimalizace systému boje s korupcí sloužit jako hlavní zdroj informací pro širokou veřejnost, které se realizace protikorupčních opatření v resortu Ministerstva obrany týkají.

Další součástí Protikorupčního subportálu je protikorupční linka, Protikorupční subportál navíc obsahuje další funkcionality, které slouží pro vnitřní práci útvarů Ministerstva obrany a usnadňují naplňování strategie boje s korupcí v resortu.

Naše řešení

Projekt byl dodán dle aktualizovaného zadání, kdy jsme ještě v průběhu projektu byli schopni požadavky efektivním způsobem upravovat na míru zadavatele. Nicméně stanovený rozpočet a časový harmonogram byl dodržen. Protikorupční subportál byl bez potíží začleněn do informační infrastruktury ministerstva a poskytuje ucelený pohled na celkovou koncepci zpracování boje s korupcí v tomto resortu.

Uživatelé z řad veřejnosti zde mohou nalézt všechny užitečné informace o tématice boje s korupcí, a to jak povinně zveřejňované, tak dodatečné, které přispívají k informování o této tématice.

Výchozí stav a cíl projektu

Projekt Optimalizace systému boje s korupcí byl realizován ve spolupráci s organizačním celkem Inspekce ministra obrany, resp. Projektovou kanceláří Ministerstva obrany v pozdějších fázích projektu.

Srovnávací studie – důkladná analýza jako základ kvalitního řešení V první etapě jsme se museli důkladně seznámit s prostředky a nástroji boje s korupcí v rámci významných veřejných institucí České republiky a posoudit jejich aplikovatelnost a vhodnost použití ve specifickém prostředí Ministerstva obrany.

Proto IBA CZ vytvořila srovnávací studii, která na základě 11 určených parametrů posuzovala 42 nejvýznamnějších veřejných institucí a úřadů veřejnosprávních celků. Vznikla tak doporučení pro možnost realizace aplikační softwarové podpory pro boj s korupcí v rámci resortu Ministerstva obrany.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other