Responzivní intranet založený na MS SharePoint

Intranet MERO je vytvořen s využitím platformy MS SharePoint 2016 On-Premise, která je lokalizována v českém jazyce. MS SharePoint 2016 je univerzální platforma určená pro správu dokumentů, sdílení informací, podporu spolupráce, vytváření intranetových i internetových stránek a řízení pracovních postupů.

Klient

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody)

Popis

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1.550.000 m3.

Odvětví

Informační technologie a vývoj software

Země

ČR

Výchozí stav a cíl projektu

Náhrada již nepodporovaného intranetu

Stávající řešení intranetu bylo potřeba zmodernizovat a zpřístupnit jej i pro mobilní zařízení. Intranet slouží pro interní potřeby zaměstnanců MERO, a to zejména pro publikování novinek, firemních akcí a prezentace jednotlivých oddělení.

Naše řešení

Responzivní intranet založený na MS SharePoint

Intranet MERO je vytvořen s využitím platformy MS SharePoint 2016 On-Premise, která je lokalizována v českém jazyce. MS SharePoint 2016 je univerzální platforma určená pro správu dokumentů, sdílení informací, podporu spolupráce, vytváření intranetových i internetových stránek a řízení pracovních postupů.

Zvolené řešení využívá výhody prostředí SharePoint 2016, kterými jsou především customizovatelnost vzhledu bez zásahu do programového kódu, stejně tak jako standartní sadu oprávnění a možnosti verzování obsahu. Pro vytvoření vstupní stránky Intranetu byl koncepčně zvolen Framework Bootstrap, který umožňuje dostupnost aplikace na všech druzích zařízení, včetně mobilních a podporuje moderní rozložení zobrazovaných prvků.

 

Výsledek

Moderní responzivní intranet s intuitivním uživatelským rozhraním

Výsledkem projektu je moderní a responzivní intranet nabízející zaměstnancům přehled aktivit, novinek a důležitých informací ze společnosti. Za velký úspěch projektu považujeme dodržení termínu odevzdání.

Na projekt navazuje další fáze, ve které se Intranet stane centrálním bodem společnosti a bude zobrazovat informace z dalších systémů MERO. Zaměstnanci budou mít jednotnou přístupovou platformu, na které dohledají všechny aktuální a relevantní informace.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other