Integrace back-office a front-office systémů v prostředí pojišťovny

Klient

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Popis

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. je jedničkou na trhu neživotního pojištění na Slovensku. Celkově spravuje více než 6,8 miliónu pojistných smluv a zaujímá přes 27 % pojistného trhu. Skupina Allianz Societas Europaea, do které Allianz Slovenská poisťovňa, a.s také patří, přitom představuje předního hráče v oblasti pojišťovnictví ve střední a východní Evropě.

Odvětví

Finance a Bankovnictví

Země

Česká republika

Výchozí stav

S přechodem na nový hlavní informační systém vyvstala potřeba propojení tohoto systému (fungujícího v režimu back-office) s vybranými front-office procesy.

Klient poptával pilotní studii proveditelnosti integrace systémů na úrovni prezentační vrstvy, v další fázi pak v rámci integrace také vytvoření aplikace pro operátory call centra jako jednotného rozhraní pro vyhledávání informací z několika různých subsystémů.

NAŠE ŘEŠENÍ

IBA CZ do začátku projektu fungovala u klienta jako dodavatel intranetového řešení (na platformě Liferay). Z této pozice se následně účastnila všech částí projektu integrace, který podstatně rozšířil využití portálového řešení Liferay v prostředí pojišťovny.

Projekt sestával z těchto částí:

  • Pilotní studie proveditelnosti
  • Vybudování aplikační infrastruktury
  • Vybudování Orchestrátoru pro řízení a monitoring integrace

Výsledek

Po pilotní studii proveditelnosti, ověření řešení výkonnostními a disaster testy byla vytvořena nová, vysoce dostupná hardwarová a softwarová architektura, doplněná sofistikovaným monitoringem.

Projekt přinesl pozitivní výsledky a projekt byl uveden do provozu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other