Strojové učení (Machine Learning)

Strojové učení je současný technologický trend, při kterém sofistikovaný IT systém v datech nalézá zákonitosti a vzorce. Takto vytvořené algoritmy následně dokáží například vytvářet predikce trendů.

POTENCIÁL TECHNOLOGIE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato technologie již nyní ve světě umožňuje rychlou a efektivní analýzu dat nehledě na zdroj těchto dat. Od audiovizuálního obsahu přes podrobnou analýzu jakýchkoli dokumentů.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

  • Analýza velkého množství dokumentů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky strojovému učení lze zkvalitnit současné firemní procesy jejich analýzou a automatickým nalezením potenciálu optimalizace či automatizace.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

  • Automatizace správy dokumentů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Technologie strojového učení nalézá uplatnění v různých odvětvích. Systém postavený na strojovém učení může například předvídat narušení procesů a předcházet jim.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ

  • Snížení výdajů za vady a selhání jejich predikcí a automatizací

Služby

Poskytujeme komplexní IT řešení a rádi pro vás nalezneme to pravé. Následnou realizaci vám můžeme zajistit díky 120+ interních odborníků nebo i za přizvaní expertů na specifickou problematiku.

Náš ověřený postup

1První setkání

 Analýza potřeb a požadavků klienta
 Identifikace procesů k optimalizaci a automatizaci

2Technická specifikace

 Analýza technických výzev požadovaného řešení
 Návrh způsobu technického řešení

3Nabídka

 Kalkulace nákladů
 Představení časového plánu

4Realizace

 Realizace a projektové řízení dle dohodnutých podmínek
 Pravidelný reporting klientovi o současném stavu

5Servis

 Zajištění údržby a podpory řešení
 Poskytnutí konzultace