Inteligentní automatizace

Využijte inteligentní automatizaci obchodních procesů. Vyškolení roboti vám pomohou se zadanými úkoly a ušetří čas i peníze.

Naše řešení

PROJEKT

BANKA EXTRAHUJE DATA BĚHEM 1,5 MINUTY

Banka každý den obdrží seznam transakcí, během nichž došlo k převodu měny, v různých formátech: excelu, pdf, html i prostém textu. Zaměstnanci dříve ověřovali tato data manuálně, pomocí informací z interního bankovního systému.

Model kognitivní automatizace, který se učil na 1 500 dokumentech, extrahuje a porovnává informace a výsledky odesílá zaměstnanci banky.

Banka tento proces zautomatizovala o 78 % a přesnost extrakce se zároveň zvýšila na 94 %.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

BANKA ZREDUKOVALA ČAS REAKCE NA ÚTOKY ZE 24 HODIN NA 5 MINUT

Pracovníci banky zodpovědní za bezpečnost dříve trávili značné množství času manuálním sledováním neuatorizovaných přihlášení. Banka zautomatizovala sběr informací o těchto incidentech i jejich odesílání zaměstnancům banky.

Vycvičený robot zvládne zpracovat až 20 případů najednou. V 86 % takových případů program incidenty úspěšně objeví, shromáždí záznamy o dané činnosti a navrhne řešení problému.

Trained robot processes up to 20 cases at a time. In 86% of such cases, the program successfully detects incidents, collects logs and offers problem solution.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

BANKA SE STARÁ O LOAJALITU SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Robot klasifikuje otázky klientů položené v oline chatu, extrahuje informace, vyplní tabulky v Excelu a webových formulářích a následně vytvoří žádost o půjčku. Pokud robot není schopný otázku rozpoznat, vytvoří pro pracovníka banky úkol ve WorkSpace. Pracovník otázku klasifikuje a robot pokračuje v dialogu s klientem.

Banka získala nový nástroj péče o zákazníky, aniž by musela najmout nové zaměstnance, a zlepšila kvalitu svých služeb.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Robot analyzuje informace o nákupech zákazníka, klasifikuje a slučuje značky zakoupené dohromady a stanovuje procento zákazníků pro každou skupinu. Banka obdržela anonymizovaná data, která mohou být využita pro vydávání společných karet spolupracujících značek.

Solution & Products

S čím vám pomůžeme

Tým IBA Group zahrnuje specialisty certifikované společnostmi WorkFusion a UiPath. Vyvíjíme naše vlastní řešení na bázi WorkFusion a podílíme se na stěžejním vývoji platformy. Hluboké odborné znalosti našich programátorů nám umožňují zavádět důmyslná řešení a realizovat náročné projekty.

Vývoj struktury řešení

Analyzujeme podnikání našeho klienta a poukazujeme na procesy, které potřebují automatizaci. Vyvíjíme strukturu pro automatizaci řešení a určujeme, které technologie jsou potřebné.

 

Strojové učení

Představujeme strojové učení, které usnadňuje analýzu velkého množství dat i jejich těžby. Strojové učení také pomáhá ve vývoji algoritmů nutných pro trénink a komunikaci robotů.

 

Vývoj chatbotů

Vyvíjíme chatboty na bázi technologie Watson Conversation API.

 

 

Služby DevOps specialistů

Poskytujeme rady a odborné vedení našich DevOps specialistů v oblasti zavádění vhodného řešení, jeho další údržby a podpory.

 

Analýza dat

Vybíráme a hodnotíme data pro strojové učení.

Analyzujeme činnost robotů a pomáháme jim k dosažení lepších výsledků.

 

Center of Excellence

Jsme odborníky v zavádění, aktualizaci a údržbě inteligentních automatizovaných řešení.

 

Jak pracujeme

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, ujasníme si vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Realizace projektu a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

5Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.