Správa a řízení dokumentů

Díky vlastnímu vývoji a dlouholetým zkušenostem máme výhodu ve schopnosti dodat vám řešení pro správu a řízení dokumentů pro jakkoliv velký objem dat. Nejčastěji využíváme řešení IBM FileNet nebo MS SharePoint doplněné o rozšíření od společnosti Nintex.

NAŠE ŘEŠENÍ

PROJEKT

Naše řešení pro správu dokumentů nabízí takové nástroje, které vám umožní podchytit, správně směrovat a ukládat, spravovat a bezpečně archivovat strukturovaná i nestrukturovaná data. Ukládáním do jednoho úložiště pomocí jednoho nebo více klíčů (například zákaznické číslo nebo ID zaměstnance) umožní velmi rychlou a snadnou dohledatelnost libovolného dokumentu i souvisejících dat, procesů, projektů či úkolů, a to buď oprávněným uživatelům v rámci řešení, nebo prostřednictvím vašich firemních aplikací.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

Digitalizace a vytěžování dat

Inteligentní scannování

Vytváření digitálních kopií z papírové formy dokumentů a jejich umisťování do správných adresářů je otázkou několika manuálních kroků. Navrhujeme a vyvíjíme pro vás inteligentní software pro scannování dokumentů, konvertování souborů do požadovaných formátů a jejich automatizované nasměrování do správných adresářů, což výrazně zjednodušuje, zrychluje, zefektivňuje management a digitalizaci dokumentů a eliminuje chybovost.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

BELORUSNEFT ELIMINOVAL ZNOVUZPRACOVÁNÍ DAT

Společnost snížila náklady na správu referenčních dat. Software automaticky přiděluje data do cílových systémů a synchronizuje informace.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

LETECKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSŤ UPEVŇUJE ZÁKAZNICKOU LOJALITU

Program sleduje a analyzuje recenze zákazníků na zpravodajských panelech a sociálních sítích, a zároveň zhodnocuje hlášené incidenty z call center zákaznické podpory. Tento program dokáže vyhodnotit a nadefinovat základní postoj zákazníků odrážející se v zpětné vazbě. Zároveň ukazuje i její geografické rozložení a propojuje zpětnou vazbu s jejím původním předmětem. Pomocí tohoto nástroje můžete porovnat výkonnost vašeho podniku s konkurenty.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PRODUKTY

Díky vlastnímu vývoji a dlouholetým zkušenostem máme obrovskou výhodu ve schopnosti dodat vám řešení pro jakkoliv velký objem dat. Nejčastěji využíváme řešení IBM FileNet nebo MS SharePoint doplněné o rozšíření od společnosti Nintex.

MS SharePoint

Ukládejte a zpracovávejte velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat z elektronických senzorů, video/audio streamů, logovacích souborů, webových stránek a sociálních sítí.

 

IBM FileNet

Vyvíjíme datové modely, systémy klasifikace referenčních dat a kodifikační systémy a zjednodušujeme procesy RFM. Vytváříme aplikace a školíme personál zákazníka pro práci se softwarem. Zajišťujeme soulad katalogových záznamů s mezinárodními standardy, zjišťujeme a odstraňujeme duplicitní záznamy.

 

EDA

Elektronický důvěryhodný archiv (EDA) je systém, který zajišťuje důkaznou spolehlivost a neměnnost elektronických dokumentů dle platné legislativy ČR. Systém podporuje elektronické formáty dle legislativy, jako například formát XAdES.

Více o produktu

DocuStore

IBA CZ DocuStore, modulární řešení stojící na pilířích již zavedeného ECM (Enterprise Content Managament) systému pro správu dokumentů, který je rozšířen o vlastní přídavné moduly, sloužící k možné integraci s dalšími firemními systémy klienta či třetími stranami.

Více o produktu

ZAMĚSTNANCI IT SPOLEČNOSTI VČAS ELIMINUJÍ 83% KRITICKÝCH STÍŽNOSTÍ

Společnost redukuje odliv zákazníků pomocí systému, který automaticky rozpoznává kritickou zpětnou vazbu. Zaměstnanci společnosti tak zíískávají na řešení zákaznického problému 4-5 dnů.

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, ujasníme si vaše očekávání a požadavky na řešení. Definujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Technická specifikace

Definujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Rozvoj a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

5Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

5Poradenství, vývoj prototypů

Vývoj prototypů pro automatizaci řešení a služeb inženýrů DevOps.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)