Moderní intranet pro snadné sdílení informací a provoz agend pro Lesy ČR

Pro Lesy ČR jsme vytvořili  moderní intranet sloužící pro interní potřeby zaměstnanců i vedení společnosti, zejména pro správu interních agend jako nástroje zadávání a úpravy informací, které mohou být dále publikovány v prostředí webové prezentace Lesů ČR. 

Klient

Lesy České republiky

Popis

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny v roce 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin.

Odvětví

Informační technologie a vývoj software

Země

ČR

Výchozí stav a cíl projektu

Náhrada již nepodporovaného intranetu

Hlavním důvodem pro vznik nového projektu Intranetu Lesy České republiky je náhrada náhrada stávající dále nepodporované technologie, ošetření nových požadovaných funkcí a vylepšení stávajících přístupů k řešení.

Naše řešení

Vysoce dostupné řešení postavené na MS SharePoint

K dodání jednotlivých agend a publikačního portálu byla využita platforma MS SharePoint 2013 On-Premise a to tak, že obsahuje systém publikace webových stránek včetně:

  • knihovny dokumentů
  • knihovny wiki stránek
  • diskuze
  • seznamu úkolů
  • události formou kalendáře
  • tvorby vlastních seznamů
  • jednoduchého uživatelského administračního rozhraní

Výsledek

Vyšší produktivita práce, bezpečnost přístupů i efektivnější řízení

Výsledkem projektu je Intranet LČR, který zajišťuje vnitřní sdílení informací a provoz agend, pro něž jsou v prostředí LČR vytvořeny specializované aplikace.

Na základě organizační struktury jsou automaticky vytvářené weby pro oddělení, včetně zobrazení automatických komponent (zaměstnanců daného oddělení) a automatického přidání editorských práv pro garanty oddělení.

Zaměstnanci LČR mají k dispozici jednotnou platformu, která umožňuje přehledně zobrazovat jejich aplánované akce a jednoduše přistupovat k informacím a podkladům nutným pro výkon jejich práce na dané pracovní pozici.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other