Aplikace KRIHAP – organizace a správa krizových a havarijních plánů

IBA dodala systém umožňující tvorbu, správu a archivaci dokumentace nutné pro řešení krizových a havarijních situací na rozvodné síti ČEPS a souvisejících prvcích rozvodné soustavy ČR. Systém jsme zároveň na různých úrovních zabezpečili tak, aby byl odolný vůči poruchám s distribuovaným uložením dokumentů off-line a obsahoval prvky vysoké dostupnosti. Základem řešení je platforma Microsoft SharePoint. Na klientských počítačích slouží jako off-line úložiště dokumentů SkyDrive Pro. Řešení je integrováno se stávající infrastrukturou zákazníka, odkud jsou přebírány identity IZS, případně další potřebné informace.

Klient

ČEPS, a. s.

Popis

Akciová společnost ČEPS je výhradní provozovatel přenosové soustavy v ČR. Udržuje, obnovuje a rozvíjí desítky rozvoden a transformátorů, které převádějí elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a pečuje o trasy vedení. V rámci evropských struktur pak zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Země

ČR

Výchozí stav a cíl projektu

Úkolem bylo vytvořit zabezpečené a zároveň přehledné úložiště krizové dokumentace, které bude dostupné pro interní uživatele i pro bezpečnostní a záchranné složky IZS.  Důležitou součástí je i podpora on-line i off-line režimů. V neposlední řadě pak pravidelná aktualizace a zaručená dostupnost obsahu.

Výsledek projektu

IBA dodala systém umožňující tvorbu, správu a archivaci dokumentace nutné pro řešení krizových a havarijních situací na rozvodné síti ČEPS a souvisejících prvcích rozvodné soustavy ČR.

Systém jsme zároveň na různých úrovních zabezpečili tak, aby byl odolný vůči poruchám s distribuovaným uložením dokumentů off-line a obsahoval prvky vysoké dostupnosti. 

Základem řešení je platforma Microsoft SharePoint. Na klientských počítačích slouží jako off-line úložiště dokumentů SkyDrive Pro. Řešení je integrováno se stávající infrastrukturou zákazníka, odkud jsou přebírány identity IZS, případně další potřebné informace.

Používání aplikace KRIHAP zlepšilo použitelnost systému distribuce krizových a havarijních plánů. Zároveň zvýšilo produktivitu uživatelů, kteří s těmito dokumenty pracují, nebo je potřebují v kritických situacích mít rychle po ruce.

Systém tím šetří i náklady na správu dokumentů a zefektivňuje procesy v organizaci a spolupracujících složkách IZS. Některé úkony, které se doposud prováděly ručně, jsou nyní plně automatizované.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other