Finance a Bankovnictví

Mezi zákazníky skupiny IBA patří více než 30 bank z Německa, České republiky, Jihoafrické republiky, včetně České národní banky, ČSOB, České pojišťovny, MONETA Money Bank a dalších.

NAŠE ŘEŠENÍ

PROJEKT

Vybudování aplikační infrastruktury, Orchestrátoru pro řízení a monitoring integrace

S přechodem klienta na nový hlavní informační systém vyvstala potřeba propojení tohoto systému (fungující- ho v režimu back-office) s vybranými front-office procesy.

Orchestrátor, resp. nová aplikace pro call centrum se v běžném provozu velmi osvědčila. Zatímco dříve trvalo dohledání potřebných informací při hovoru s jedním klientem až několik minut, díky nové aplikaci to zabere pouze několik vteřin. Celkově je tak ušetřeno mnoho času nejenom operátorů, ale i klientů pojišťovny.

PROJEKT

Řešení na míru – vývoj pluginu a přizpůsobení procesů

Komerční pojišťovna potřebovala zmodernizovat nástroj, kterým by spravovala změnové požadavky v IT, a nahradit tak jednotným prostředím produkty, které byly dosud používány pro zmiňované agendy.

Na základě prvotní analýzy požadavků a procesů byl zvolen systém JIRA, kterýumožňuje sjednotit procesy, doposud spravované vícero nástroji, do jednoho prostředí. Zmíněné procesy pak byly vhodně promítnuty do aplikace JIRA, vyvinutím pluginô na zakázku. Využití aplikace bylo přizpůsobeno pohledu vývojářů, testerů, analytiků, projektových manažerů a podpoře IT.

Díky inkrementálnímu přístupu byly všechny nejasnosti a problémy eliminovány v průběhu implementace řešení a projekt byl akceptován bez výhrad. Nasazený nástroj JIRA umožnil zákazníkovi modernizovat zastaralé nástroje a zjednodušit zmíněné procesy.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

PROJEKT

Zpracování bankovních automatizovaných dokumentů

Pro přípravu účetní závěrky zaměstnanci banky zpracovávají 500 typů souborů. Data v souborech představují stejnou entitu při načtení do podnikového systému, ale jsou nazývána jinak. Data nejsou standardizována, pouze několik odborníků ví, kde a jaká data mají extrahovat. Po implementaci RPA je proces automatizován o 90%. 98% dat je automaticky načteno s 96% přesností.

SLUŽBY

K poskytování pokročilých služeb a řešení pro klienty ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví využívá IBA Group dlouholeté zkušenosti z oblasti digitálního bankovnictví, firemního a retailového bankovnictví, analytiky, řízení infrastruktury IT a zakázkového vývoje.

Tvorba plánovacích, rozpočtových a prognózních systémů

IBA Group používá jako svou platformu Business Intelligence platformu IBM Cognos TM1, která okamžitě přepočítá celý datový model v závislosti na hodnotách zadaných uživatelem. Cognos TM1 také funguje jako klasická platforma BI, která vytváří rozhraní pro dynamickou generaci analytiky a reportování, v závislosti na filtrech, které uživatel používá, a zadaných parametrech.

 

Robotická automatizace obchodních procesů

IBA Group automatizuje obchodní procesy pomocí softwaru a nahrazuje lidi s virtuálními roboty při provádění operací stejného typu na úrovni uživatelského rozhraní. Roboty kopírují a opakují akce zaměstnanců, reagují na oznámení a důsledně provádějí pracovní skripty.

Boti porovnávají a strukturují různorodá data z několika zdrojů, přenášejí je z jednoho systému do druhého pomocí kopírování a vkládání, získávají cenné informace z e-mailů, příloh PDF, faxů, rozpoznávají text pomocí OCR, vyplňují firemní formuláře aplikací, komunikují s klienty v chatu nebo E-mail.

 

Open API pro podniky

IBA Group vyvíjí, upravuje a implementuje řešení Open API v IT infrastruktuře bank. V průběhu projektu odborníci analyzují připravenost IT infrastruktury zákazníka pro implementaci Open API s ohledem na stanovené cíle a potřeby.

IBA Group nabízí implementaci OpenSettingu, monetizace a zabezpečení Open API s ohledem na omezení IT infrastruktury, implementovaných podnikových procesů a cílů formulovaných zákazníkem.

 

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, specifikujeme vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Technická specifikace

Nadefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Rozvoj a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

 

5Podpora a údržba

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other