Řízení kvality

Vysoká kvalita našich řešení z nás dělá spolehlivého partnera pro společnosti napříč obory ze soukromé i veřejné sféry. Kvalitu pravidelné zajišťujeme vlastními ověřenými metodami, které splňují nejnovější mezinárodními standardy.

V říjnu 2003 získala IBA jako jedna z prvních firem na světě hodnocení CMMI® Level 4 Maturity Rating. Hodnotícími odborníky byli zástupci společností Gartner Group Inc. a TeraQuest Metrics Inc. Obchodní model CMMI (Capability Maturity Model Integrated) je standardem pro vývoj a správu softwaru.

Hodnocení CMMI je pro firmy znakem kvality poskytovaného systémového, softwarového inženýrství a IT služeb. S tím souvisí schopnost firmy předvídat kalkulace nákladů, projektové plány a výkony, stejně tak oslovit a udržet si vysoce kvalifikované a motivované profesionály.

Od prosince 2001 se IBA může pochlubit certifikací DIN EN ISO 9001:2000 za návrh, vývoj a údržbu počítačového softwaru a také za podporu a údržbu hardwarových i bankovních systémů.

Systém řízení kvality byl následně recertifikován v květnu 2010 podle normy DIN EN ISO 9001:2008. Osvědčení následně vydal běloruský Státní institut pro certifikaci a standardizaci, jenž byl akreditován TGA a později také světoznámým německým akreditačním orgánem DAkkS.

 

Následně IBA Group a.s., zahrnující společnosti JV IBA a IBA IT Park, obdržela v březnu 2014 certifikaci DIN EN ISO 9001:2008, zahrnující výzkum, projektování, vývoj, výrobu, integraci, úpravu a údržbu softwaru a automatizovaných informačních systémů (SW QMS) v rámci německého akreditačního systému.

V srpnu 2009 bylo vývojové centrum v České republice  – IBA CZ – certifikováno dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 za návrh a vývoj počítačového softwaru. K tomuto osvědčení připojila IBA CZ v říjnu 2011 také certifikaci systémů informační bezpečnosti a IT služeb dle ISO/IEC 27001, respektive ISO/IEC 20000-1.

EMV™ specifikace – globální standard pro platby platebními kartami založený na technologii čipových karet získala IBA v březnu roku 2010.

IBA zavedla moderní systém řízení bezpečnosti informací pro návrh, vývoj, výrobu a údržbu softwarových a automatizovaných systémů splňující požadavky normy STB ISO/IEC 27001-2016, identické s mezinárodním standardem ISO/IEC 27001:2013.

V letech 2012 a 2015 certifikovala IBA KZ své systémy řízení kvality, environmentálního managementu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, respektive OHSAS 18001:2007.

Systémy řízení jakosti a environmentálního managementu podle ISO 9001:2015 a 14001:2015 prošly v IBA KZ novou certifikací v roce 2018.

V roce 2018 IBA Group a.s. (zahrnující IBA IT Park) certifikovala svůj systém řízení kvality podle požadavků DIN EN ISO 9001:2015 a STB ISO 9001:2015.

V roce 2019 IBA Group, jejíž součástí je IBA Gomel Park, prokázala shodu zavedeného systému managmentu informační bezpečnosti projektováni, rozpracování a doprovodu počítačového vybavení požadavkům Státního standardu Republiky Bělarus ISO/IEC 27001-2016.

Certifikace a hodnocení kvality

SEI CMMI MATURITY LEVEL 4

Standard SEI-CMU – stupňovitý model zralosti úrovně 4

Chci vidět certifikaci

IBA CZ

ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009 pro vývoj a podporu dodávaných IT řešení.

Chci vidět certifikaci

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

Certifikace ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 pro systém řízení IT služeb: podpora a vývoj softwarových řešení.

Chci vidět certifikaci

ČSN ISO/IEC 27001:2014

Certifikace ČSN ISO/IEC 27001:2014 fpro systém řízení IT služeb: podpora a vývoj softwarových řešení.

Chci vidět certifikaci

IBA Group

IBA IT Park

STB ISO 9001

Certifikace STB ISO 9001:2015 pro výzkum, projektování, vývoj, výrobu, integraci, instalaci, úpravy a údržbu počítačového softwaru a automatizovaných informačních systémů.

Chci vidět certifikát

ISO/IEC 27001:2013

Certifikace STB ISO/IEC 27001-2016 (ISO/IEC 27001:2013) pro systém řízení informační bezpečnosti: návrh, vývoj, výroba a údržba softwarových a automatizovaných informačních systémů.

Chci vidět certifikát

DIN EN ISO 9001

Certifikace DIN EN ISO 9001:2015 pro výzkum, projektování, vývoj, výrobu, integraci, instalaci, úpravy a údržbu počítačového softwaru a automatizovaných informačních systémů.

Chci vidět certifikaci

IBA Gomel Park

DIN EN ISO 9001:2015

Chci vidět certifikát

STB ISO/IEC 27001-2016

Chci vidět certifikát

STB ISO 9001–2015

Chci vidět certifikaci

IBA Kz

ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015

Certifikace shody systému řízení kvality se standardem ST RK ISO 9001-2016 / ISO 9001:2015. Použitelné pro:

 • Vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů
 • Poradenské služby v oblasti informačních technologií
 • Dodávky softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů
 • Systémová a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů.
Chci vidět certifikaci

ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015

Certifikát deklarující shodu systému environmentálního managementu
s požadavky normy ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001: 2015.
Použitelné pro:

 • Vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů
 • Poradenské služby v oblasti informačních technologií
 • Dodávky softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů
 • Systémová a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů

 

Chci vidět certifikaci

ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007

Certifikace deklarující pozitivní shodu mezi systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001: 2007. Použitelné pro:

 • Vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů
 • Poradenské služby v oblasti informačních technologií
 • Dodávky softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů
 • Systémová a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů.
Chci vidět certifikaci

IBA — Architektura podnikání

STB ISO 9001–2015

 

Certifikace STB ISO 9001-2015 pro údržbu a podporu hardwarových a bankovních systémů.

 

 

Chci vidět certifikaci