EDA

Elektronický důvěryhodný archiv (EDA) je systém, který zajišťuje důkaznou spolehlivost a neměnnost elektronických dokumentů dle platné legislativy ČR, je založen na normě Evropské unie eIDAS o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce. Systém podporuje elektronické formáty dle legislativy, jako například formát XAdES. EDA prokazatelně zabezpečuje vaše dokumenty proti jejich změně, a to nejen díky doporučovaným formátům dokumentů pro archivaci, ale především díky využívání elektronických certifikačních podpisů, časových razítek a značek od certifikovaných autorit. Systém zmiňovaných certifikací dokládá důkazy o tom, že dokument existoval v čase vložení do archivu, a nebyl od té doby modifikován.

VÝHODY

Bezproblémová integrace s DMS systémynapř. (MS Sharepoint, Alfresco, FileNet, ...)
Databázová nezávislost
Podpora cluster řešení
Nezávislost na serverové platformě
Jednoduchá správa
Integrace na Active Directory / LDAP

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Systém umožňuje následující činnosti:

 • Validaci elektronického podpisu nebo pečeti
 • Validaci časového razítka
 • Přerazítkování dokumentů s časovým razítkem
 • Vytváří kopie dokumentů do více nezávislých úložišť
 • Zaheslování dokumentů
 • Vytváření DIP balíčků pro prokazování pravosti dokumentu
 • Zabezpečuje dokumenty proti ztrátě a změně
 • Auditní operace nad dokumenty
 • Integraci s Active Directory / LDAP
 • Podporuje cluster řešení

CO VÁM NAŠE ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ

Důvody pro pořízení systému EDA:

 • Zachování stávajícího systému DMS a jeho funkcionality – požadavek na integraci s důvěryhodným archivem
 • Prokázání pravosti  elektronických dokumentů
 • Prokázání neměnnosti elektronických dokumentů
 • Umožnění vytvoření elektronického DIP balíčku  dokumentů pro prokázání jejich pravosti
 • Ukládání dokumentů v elektronické podobě

PRÁVNÍ RÁMEC SYSTÉMU EDA

Systém je postaven na následujících platných zákonech a normách:

 • Zákon o archivnictví a spisové službě – 499/2004Sb
 • Zákon o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce – č. 297 / 2016 Sb, č. 298/2018 Sb.
 • Zákon o elektornickém podpisu – 277 / 2000 Sb.
 • eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014
 • ETSI – European Telecommunications Standard Institute (definice elektronických formátů CAdES, PAdES, XAdES)

Ukázka integrace s DMS

 

 

Stáhnout produktový list

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)