TESTOVÁNÍ

Otestujeme za Vás mobilní, webové i desktopové aplikace. Naše zkušenosti zahrnují testování softwaru mnoha různých oborů, včetně bankovnictví, energetiky, či dopravy. Pomůžeme Vám s hledáním řešení a vybereme produkt na míru.

NAŠE ŘEŠENÍ

FUNKCE

Pentest simuluje cílený kybernetický útok na IT infrastrukturu společnosti. Program generuje zprávu, která identifikuje slabá místa v zabezpečení systému a způsoby, které mohou hackeři využít pro nabourání se do systému.

PRODUKTY a ŘEŠENÍ

FUNKCE

Pentest automaticky detekuje kybernetický útok a upozorní bezpečnostního pracovníka na aktuální hrozby.

Produkty a řešení

funkce

Produkt zjišťuje a kontroluje, zdali je online bankovnictví schopno zpracovávat velké množství transakcí současně.

produkty a řešení

funkce

Testování nákupu jízdenek a letenek online, které uživatelům zajistí bezproblémové nastavení vybraných požadavků a pomůže úspěšně projít procesem nákupu i platby.

Produkty a řešení

funkce

Buďte schopni zkontrolovat, zda uživatel rozumí navigačním lištám v aplikaci.

Pomáhá rozhraní aplikace k plnění jejího obchodních účelu?

Které prvky aplikace nejvíc upoutají pozornost uživatele?

produkty a řešení

Rádi vám pomůžeme

Naši ISTQB certifikovaní vývojáři, analytici i testeři mohou být začleněni do vašeho vývojového týmu, nebo pro vás pracovat jako nezávislá skupina specialistů. Pro práci využíváme agilní i waterfall metodu projektového řízení. Vše záleží na vašich potřebách a požadavcích.

Funkční testování

Využíváme ručního i automatizovaného software testování, abychom zajistili správné fungování aplikace na každé úrovni testu. Vyhodnocujeme úplnost, přesnost a shodu funkčnosti aplikace se všemi požadavky.

Manuální testování

Provádíme funkční i operativní/systémové testy na všech úrovních. Veškeré výsledky testů kalkulují s pozitivními i negativními scénáři.

Úrovně testování

Provádíme testování integrace nových komponent, stejně jako testování systému a akceptace, v různých fázích vývoje softwaru.

Operativní / systémové testování

Používáme ruční a automatizované testy, abychom zajistili řádný chod aplikace na každé testované úrovni v kontextu systémových požadavků. Testujeme aplikaci UX/UI, zabezpečení, výkon a kompatibilitu.

Automatizované testování

Automatizujeme funkční i operativní/systémové testy abychom zkrátili dobu testování, vyloučili zkreslení lidským faktorem a získali objektivní hodnocení testu.

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, prodiskutuje vaše očekávání a požadavky na řešení. Nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

 

2QA strategy

At the second step we specify test and document types required for the project, develop project metrics and communication strategy, and provide proof of concept.

3Spouštíme proces testování

Pečlivě vybíráme testovací nástroje, nastavujeme prostředí a vytváříme projektový tým.

4Implementace

Provádíme testování dle vypracovaného harmonogramu.

5Data collecting and reporting

After all we gather statistics and draw up test execution reports.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)