HR a eLearning

IBA Group vyvíjí a implementuje systémy personálního managementu a distančního vzdělávání pro firmy a vzdělávací instituce.

NAŠE ŘEŠENÍ

FUNKCE

Talent Constructor výrazně usnadňuje řízení a organizaci školení zaměstnanců včetně přesnějšího výběru činností pro rozvoj kompetencí zaměstnanců, pomáhá řídit individuální rozvojové plány podle modelu SMART.

SOLUTIONS & PRODUCTS

FUNKCE

eUni vám umožňuje vytvářet vlastní vzdělávací programy pro rozvoj kompetencí zaměstnanců. eUni shromažďuje informace související s výcvikovým procesem a vede záznamy o výsledcích zkoušek každého zaměstnance.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

  • eUni — systém pro distanční vzdělávání

FUNKCE

Talent Constructor vytváří efektivní inzeráty pro jednotlivé pracovní pozice a sestavuje kandidátské profily na základě jejich životopisů z HeadHunteru. Uchovává pořadí kandidátů a databázi otázek pro príjmací pohovory. Poskytuje také hodnocení kandidátů po pohovoru.

Řešení založené na systému SAP ERP HCM umožňuje manažerům řízení lidských zdrojů uchovávat záznamy o zaměstnancích, sledovat změny dokumentů a zpracovávat výstupy týkající se zaměstnání, ukončení pracovního poměru a převodu zaměstnanců na jiné oddělení.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Program hodnotí dovednosti a kompetence zaměstnanců, sleduje změny v jejich úrovni a zahajuje procesy přehodnocení.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Talent Constructor analyzes project request and searches for employees with relevant competencies.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Program automaticky vypočítává základní platby a odměny pro zaměstnance, stejně jako daně a srážky ze mzdy. Program provádí všechny výpočty v souladu s platnými právními předpisy dané země.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

  • Automatizovaný systém řízení lidských zdrojů na platformě SAP ERP HCM

NAŠE ODBORNÉ ZKUŠENOSTI V HR a E-LEARNINGU

Specialisté z IBA Group vytvářejí systémy řízení lidských zdrojů založené na řešeních připravených k použití. Také vyvíjejí a zavádějí interní řešení na míru v oblasti distančního vzdělávání a řízení lidských zdrojů.

Vývoj se SAP Human Capital Management

Vyvíjíme systémy řízení lidských zdrojů v řešení založeném na systému SAP.

 

Nástroj pro implementaci HR strategie

Představujeme náš vlastní systém řízení lidských zdrojů. Řešení umožňuje odborníkům v oblasti lidských zdrojů vytvářet profily pozic a hledat kandidáty s požadovanými kompetencemi, vyhodnocovat výkon zaměstnanců, zlepšovat jejich dovednosti a kompetence, vytvářet projektové týmy a HR strategii.

Vývoj systémů pro eLearning

Automatizujeme procesy distančního vzdělávání pro podniky a vzdělávací organizace.

 

IT SPOLEČNOST SNÍŽILA FLUKTUACI ZAMĚSTNANCŮ Z 8,2% NA 5,1%

Společnost automatizovala obchodní procesy personálního managementu, zvýšila kvalifikaci zaměstnanců a zvýšila počet vytvořených týmů ze 70% na 84%.

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, specifikujeme vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Rozvoj a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

5Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

6Poradenství, prototypování

Provádíme automatizační řešení a nabízíme služby našich DevOps inženýrů.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)