Správa majetku

Vyvíjíme a implementujeme řešení pro správu majetku. Řešení pomáhají komplexně a důsledně spravovat podnikový majetek, provozní režimy, snižovat rizika a optimalizovat náklady během provozu.

NAŠE ŘEŠENÍ

FUNKCE

Systém EAM umožňuje vést evidenci majetku, záznamů o technické dokumentace a údajů o stavu majetku podniku. EAM usnadňuje plánování preventivní údržby a oprav, provedení neplánovaných oprav. 

Řešení zjednodušuje správu zásob a dodávek materiálů, dílů a nástrojů pro opravy, zlepšuje kvalitu vztahů s dodavateli, finanční řízení v oblasti údržby a oprav. Systém EAM snižuje složitost tvorby výkazů.

Rozšíření pro IBM Maximo – IBA geoMarker – zobrazuje podnikové objekty na mapě: majetek, pracovní budovy, požadavky atd. Usnadňuje práci zaměstnanců oddělení údržby a oprav zařízení.

IAS Navigator vizualizuje složitou strukturu zařízení a pomáhá zaměstnancům rychleji najít potřebnou část a informace o ní.

SOLUTIONS & PRODUCTS

FUNKCE

Evidence IT-majetku podniku pomoci systému inventarizace hardwarů a softwarů podniku. 

Tvorba jednotného přístupového bodu k údajům o hardwarů a softwarů, automatická kontrola softwaru nainstalovaného uživatelem z hlediska dodržování licenčních smluv a firemních zásad, sledování historii změn informací v systému.    

Řešení zaručuje bezpečnost, důvěrnost a integritu informačních zdrojů uložených v podnikovém systému.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Eliminace duplicity vstupních dat a snížení počtu chyb v procesech údržby a oprav zařízení.

Rychlý přístup k informacím o zařízení, místě a historii oprav, možnost evidence závad s uvedením kódů a fotodokumentace, tvorba objednávek, zápis odpracovaných hodin a odpis materiálů, vedení záznamů o nekonzistenci v registru zařízení. 

Mobilní aplikace podporují GPS, skenování čárových kódů a RFID štítků, fungují v online a offline režimu.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Organizace spolupráce mezi operátory a výrobci pomoci SAP Asset Intelligence Network. Řešení pomáhá sdílet počítačové strategie řízení údržby, uživatelské příručky, související dokumentaci a informace o používání zařízení a jeho poruchách.

Pomocí prediktivní údržby a servisu SAP lze provádět opravy dle aktuálního stavu, používat prediktivní techniky, identifikovat rizika selhání zařízení a vytvářet modely pro výpočet opotřebení zařízení.

SAP Asset Strategy and Performance Management umožňuje vyhodnocovat kritičnost stavu zařízení, provádět RCM, FMECA, RCA analýzy, optimalizovat plány a strategie údržby.

Digitální duplikáty výrobního majetku umožňuji vzdáleně monitorovat stav zařízení a ověřovat jeho integritu, identifikovat poruchy a zvyšovat dostupnost zařízení bezpečnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

FUNKCE

Normalizace a obohacení datových záznamů o zařízení pomocí expertního systému IBA HOTD. Při každém pokusu o vložení nebo změnu dat v registru nabízí systém volbu správné možnosti, a tak vylučuje výskyt duplikátů nebo pozic s chybějícími údaji. 

Snížení nákladů na údržbu NSI, zrychlení synchronizaci dat v podnikových systémech a zlepšení efektivity rozhodování.

PRODUKTY A ŘEŠENÍ

NABÍZÍME A REALIZUJEME

Audit stávajících systémů

Před zahájením práce odborníci skupiny IBA analyzují stávající systémy zákazníka a sestavují seznam nezbytných prací.

Zavedení systémů EAM

Vyvíjíme, přizpůsobujeme a implementujeme Asset Management Systems.

Podpora a vývoj systémů EAM

Zajišťujeme podporu systému EAM a dle požadavků zákazníka dolaďujeme implantované řešení.

Audit stávajících systémů

Před zahájením práce odborníci skupiny IBA analyzují stávající systémy zákazníka a sestavují seznam nezbytných prací.

JAK PRACUJEME

1První kontakt

Zanalyzujeme potřeby vaší firmy, specifikujeme vaše očekávání a požadavky na řešení, nadefinujeme procesy, které je vhodné automatizovat.

2Specifikace požadavků

Vydefinujeme hlavní výzvy projektu, cíle a způsoby jejich řešení. V průběhu diskuze o technických požadavcích odhadneme časový plán a náklady.

3Nabídka

Odsouhlasíme si konečné náklady na projekt a podmínky spolupráce.

4Rozvoj a školení

Realizujeme dohodnuté řešení. Proces vývoje je transparentní a pravidelně dostáváte zprávy o průběhu projektu. Po realizaci projektu zaškolíme vaše pracovníky do nového systému.

5Údržba a podpora

Zajišťujeme údržbu a podporu systému dle předem nastavených podmínek.

6Poradenství, prototypování

Provádíme automatizační řešení a nabízíme služby našich DevOps inženýrů.

Jsme tu pro vás

Yes
Yes Zásad ochrany osobních údajů Pravidel pro používání souborů cookies
IBA CZ  |  Praha (Centrála)
IBA CZ  |  Brno (Vývojové centrum)
IBA CZ  |  Ostrava (Vývojové centrum)